Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN) gelanceerd

FMN, de nieuwe branchevereninging in het Openbaar Vervoer, werd op 10 april 2008 in Den Haag gelanceerd. Samen het openbaar streekvervoer nu echt op de rails zetten, dat was de uitnodiging die de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland deed aan de politiek. Ambities omzetten in daden en niet alleen investeren in spoor, maar ook in bussen en regionale treinlijnen. De voorzitter van de vaste kamercommissie Verkeer & Vervoer, dhr. Roland Kortenhorst nam op 10 april de eerste FMN- map in ontvangst. Ook werd bekendgemaakt dat naast de oprichters (Veolia, Connexxion en Arriva) ook Syntus zich heeft aangesloten bij FMN.

FMN is opgericht om ambities in het openbaar vervoer in te vullen. Zij stelt zich ten doel in samenwerking met alle betrokkenen bij OV problemen aan te pakken en met concrete oplossingen uitstekende mobiliteit te borgen. Randvoorwaarde is daarbij dat dit in een commerciële omgeving plaatsheeft; de visie van FMN is dat te allen tijde private en publieke partijen moeten samenwerken maar wel gescheiden moeten zijn in de operatie. Ieder heeft daarin een eigen rol en verantwoordelijkheid. In de komende periode wil FMN de plannen naar die visie uitwerken met de andere partijen.

Het streekvervoer en stadsvervoer buiten de 3 grote steden is onmisbaar om de door het kabinet geformuleerde doelstelling van 5% reizigersgroei op het spoor te realiseren, maar in middelen en aandacht is de focus de afgelopen jaren geheel op het spoor gelegd. De streekvervoerders hebben in de afgelopen jaren de door het kabinet geambieerde reizigersgroei van 2.5% ruimschoots gerealiseerd en verwachten voor de komende twee jaar nog eens bovengemiddelde groei. Om dit goed te kunnen doen, is gezamenlijke inspanning nodig voor zaken als dubbel spoor, busstroken en extra materieel.

FMN is de nieuwe branchevereniging in het Openbaar Vervoer. Private OV-bedrijven hebben zich verenigd om gezamenlijk ambities te verwezenlijken naar de geest van de WP 2000 en de kabinetsplannen. Zij stelt zich ten doel een samenwerkingspartner te zijn voor alle betrokkenen in het openbaar vervoer. FMN is lid van de EPTO, Het Europese verband van private OV-bedrijven.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Veolia Transport NL