Cas van Eerden nieuwe stadsregisseur Amsterdam

Cas van Eerden (59) is dinsdag 14 april 2008 benoemd tot de nieuwe stadsregisseur van Amsterdam.

In deze onafhankelijke functie valt hij rechtstreeks onder Tjeerd Herrema, wethouder van Verkeer, Vervoer en Infrastructuur.

De stadsregisseur heeft de bevoegdheden om tijdvakken voor de uitvoering van projecten op hoofdnetten aan te wijzen en koppelingen tussen projecten te leggen. Hij wordt hierin ondersteund door het onafhankelijke Bureau Stadsregie. Zijn bevindingen liggen vast in de meerjarenanalyse, die een tijdvak van twee jaar beslaat.

Van Eerden, gestart in het sociaal-cultureel werk, heeft verschillende functies bekleed bij vervoersbedrijven. Hij heeft onder andere van 2005 tot 2007 de busmaatschappij Metro Mass Transit in Accra, Ghana, opgezet.

Sinds 2007 is hij consultant van de Wibautgroep, een projectbureau met topfunctionarissen voor zware projecten en interim-management.

Bureau Stadsregie Bureau

Stadsregie is de motor van het Coördinatiestelsel Werken aan de Weg. Ook ontwikkelt het Bureau beleid en innovaties voor de onder- en bovengrondse infrastructuur. Dit alles om het proces van planvorming, voorbereiding en uitvoering van projecten en de samenwerking van alle betrokken partijen zo goed mogelijk te laten verlopen.

Coördinatiestelsel

Het Coördinatiestelsel Werken aan de Weg is een samenwerkingsverband tussen alle partijen in de stad die zich bezig houden met werken in de openbare ruimte. Dit zijn wegbeheerders (stadsdelen), diensten en bedrijven in de ruimtelijke sector en kabel- en leidingbedrijven.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Amsterdam