Plaatsing betonnen liggers nieuw viaduct A2 Eindhoven

Verkeer op A2 Randweg Eindhoven aantal keren stilgezet: mogelijke verkeersoverlast

In de nachten van maandag 14 en dinsdag 15 april 2008 worden er betonnen liggers geplaatst voor het nieuwe viaduct over de A2 bij de Anthony Fokkerweg in Eindhoven. Hiervoor is het noodzakelijk dat het verkeer op de A2 uit de richting Tilburg/’s-Hertogenbosch in zuidelijke richting naar Maastricht/Venlo/Antwerpen een aantal keren wordt stilgezet door middel van een politiestop. Tijdens deze politiestops worden de liggers voor het nieuwe viaduct op hun plek gehesen. In dezelfde nachten wordt ook de toerit van de aansluiting Eindhoven Airport richting Maasticht/Venlo/Antwerpen afgesloten. Verkeer wordt omgeleid.

De politiestops vinden negen keer plaats tussen 20.00 uur en 05.30 uur en duren maximaal een kwartier. Mogelijk ondervindt het verkeer hier hinder van door filevorming. Omdat de werkzaamheden afhankelijk zijn van het weer, het mag niet te hard waaien, worden bij een mogelijke uitloop de werkzaamheden uitgevoerd in de nacht van 16 op 17 april. Het plaatsen van de liggers voor het viaduct over de A2 in noordelijke rijrichting is gepland begin mei. Weggebruikers worden hierover nader geïnformeerd.

Omleiding

De oprit Eindhoven-Airport is voor verkeer richting A2 Maastricht/Venlo/Antwerpen afgesloten. Verkeer wordt als volgt omgeleid:

Ø Toerit Eindhoven-Airport A2 vervolgen Tilburg/‘s-Hertogenbosch

Ø Bij knooppunt Batadorp A58 richting Tilburg

Ø Via aansluiting Best (7) keren en A58 en A2 richting Maastricht/Venlo/Antwerpen nemen

Vernieuwing Randweg Eindhoven

In het najaar van 2006 is Rijkswaterstaat Noord-Brabant gestart met de vernieuwing van de Randweg Eindhoven van 2 naar 4 rijbanen. Hierbij wordt een systeem aangelegd van parallelwegen voor verkeer met een lokale bestemming en hoofdrijbanen voor het doorgaande verkeer dat zijn bestemming niet zoekt in Eindhoven of omgeving. Daarnaast worden de bestaande knooppunten Batadorp, de Hogt en Leenderheide volledig vernieuwd. Met als resultaat dat er medio 2010 een geheel vernieuwde randweg ligt die weer decennia lang bijdraagt aan een vlotte en veilige doorstroming. Meer informatie over de vernieuwing van de Randweg Eindhoven is te vinden op www.randwegeindhoven.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant