Bomen en planten ter verbetering van luchtkwaliteit

Bomen en planten ingezet in onderzoek naar luchtkwaliteit langs snelwegen

Den Haag – Langs de A50 bij knooppunt Valburg worden verschillende bomen en struiken aangeplant om te onderzoeken of zij de luchtkwaliteit verbeteren. Hiertoe heeft een consortium onder leiding van de Stadsregio Arnhem Nijmegen samen met het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit van Rijkswaterstaat het initiatief genomen. Tot eind 2008 wordt er onderzocht of en welke vegetatie de luchtkwaliteit kan verbeteren.

Het is voor het eerst dat in Nederland op deze schaal het effect van beplanting op de luchtkwaliteit wordt onderzocht. Hierdoor worden de eerste stappen gezet naar een model waarmee de effecten van groen op de luchtkwaliteit kunnen worden berekend. Uit internationaal literatuur- en laboratoriumonderzoek blijkt dat groen een positieve bijdrage kan leveren aan verlaging van de concentraties fijn stof en stikstofdioxide in de lucht. Tijdens dit onderzoek wordt bekeken of deze conclusies in de praktijk gestaafd kunnen worden.

Voor het onderzoek is een stuk land langs de snelweg ingericht met verschillende soortenbeplanting. De twee proefvakken van 10 bij 100 meter zijn aangepland met naald- en loofbomen. De verwachting is dat verschillende eigenschappen van deze bomen verschillend scoren in het afvangen van fijn stof en stikstofdioxide. Een derde proefvak heeft geen beplanting om te kunnen bepalen wat er in deze situatie met de luchtkwaliteit gebeurt.

De meetproef wordt bij Valburg in de nabijheid van parkeerplaats de Meilanden aan de A50 uitgevoerd. Langs deze locatie passeert dagelijks veel verkeer en zijn er weinig externe factoren die het onderzoek kunnen beïnvloeden zoals gebouwen of bestaande groenvoorzieningen. Ook de heersende windrichting maakt de locatie zeer geschikt voor het onderzoek.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit dat een opdracht is van de ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM. Het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit stimuleert marktpartijen om innovatieve ideeën en oplossingen aan te dragen die bijdragen aan verbetering van de luchtkwaliteit op en rond snelwegen.

Naast het onderzoek bij Valburg wordt langs de A50 bij Vaassen door het consortium Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) een soortgelijk onderzoek uitgevoerd bij een bestaande groenstrook.

De meetproef bij Valburg wordt uitgevoerd door een consortium onder leiding van de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Daarin nemen naast de stadsregio de Wageningen Universiteit (WUR-Animal Science Group en WUR-Meteorologie en Luchtkwaliteit) Alterra, KEMA en Integralis PP ook deel.

Het onderzoek aan de A50 past bij de ambitie van de stadsregio om de luchtkwaliteit in de regio te verbeteren. Onder de noemer ‘Eureka’ zet de Stadsregio Arnhem Nijmegen in op programma’s die de luchtkwaliteit moeten verbeteren en die bijdragen aan het tegengaan van de klimaatverandering.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)

Project verbeteren luchtkwaliteit door gebruik groen (18-06-2007)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat