Meerjarenanalyse Stadsregisseur Amsterdam

Strakke regie blijft noodzakelijk

Stadsregisseur presenteert overzicht werkzaamheden 2008 t/m 2010

Amsterdam – Het college van B&W heeft kennis genomen van de besluiten van de Stadsregisseur over de bereikbaarheid van de stad. Deze besluiten staan beschreven in de Meerjarenanalyse 2008-2010. De omvang van het aantal projecten op de hoofdnetten blijft onveranderd groot. Voor de komende drie jaar zijn door verschillende diensten, bedrijven en stadsdelen ruim 300 projecten aangemeld. Strakke regie is en blijft dus noodzakelijk.

Cumulatie

In sommige delen van de stad is de cumulatie van projecten dusdanig groot dat een gedetailleerde afstemming tussen projecten, zowel op hoofdnetten als op het onderliggende wegennet, noodzakelijk is. Deze zogenaamde gebiedsregie is noodzakelijk voor de Zuidas, het stadsdeel Centrum (de binnenstad), het stadsdeel Amsterdam-Noord en het Havengebied/Westpoort.

Maatregelen

Belangrijke maatregelen van de Stadsregisseur om de stad bereikbaar te houden zijn:

 • Gedetailleerde afstemming

  Er is een aantal projecten aangemeld voor werkzaamheden op de corridors, de centrumring en andere belangrijke doorgaande routes. Dit maakt een gedetailleerde afstemming noodzakelijk tussen:

  • projecten in het noorden en het oosten van de stad: Nieuwe Leeuwarderweg, Mr. Visserplein, Wibautstraat, Mauritskade;
  • projecten aan de zuidkant van de stad: Stadhouderskade, de ring Oud- Zuid (Van Baerlestraat, Ceintuurbaan) en de Amstelveenseweg;
 • Mr. Visserplein en Van Baerlestraat. Er moet zoveel mogelijk tegemoet gekomen worden aan de wens om de openbare ruimte op te knappen, direct aansluitend op de oplevering van belangrijke publieke gebouwen in de Plantagebuurt en aan het Museumplein. Daarom wordt voorrang gegeven aan het opknappen van het Mr. Visserplein en de Van Baerlestraat. Ook worden in overleg met het stadsdeel Oud-Zuid de werkzaamheden in de Paulus Potterstraat zo snel mogelijk gestart, direct aansluitend op de oplevering van het Stedelijk Museum.
 • Wibautstraat Noord

  Het is de uitdrukkelijke wens van het college en het stadsdeel Oost/Watergraafsmeer om nog in 2009 een start te maken met de uitvoering van het project aan de Wibautstraat Noord. De Meerjarenanalyse 2008-2010 wijst uit dat dit project pas in januari 2010 kan starten. Nadere studie moet uitwijzen of vervroeging mogelijk is. Dat kan alleen als de uitvoeringsplanning van de projecten Mr. Visserplein en de Wibautstraat Noord dusdanig te vervlechten zijn dat ernstige hinder van de verkeersdoorstroming uitblijft.

 • Noord/Zuidlijn

  In 2008 zullen er in verband met de aanleg van de Noord/Zuidlijn omvangrijke werkzaamheden plaatsvinden op de Prins Hendrikkade. In de Meerjarenanalyse 2008-2010 zijn diverse andere projecten in de stad hierop afgestemd. Een gedeeltelijke samenloop met de afsluiting van de IJtunnel in de zomer van 2008 is onvermijdelijk. Doorgaand verkeer wordt geadviseerd om tijdens de werkzaamheden een andere route te gaan gebruiken.

 • Metrosporen Oostlijn

  In de zomerperiode van 2008 zullen werkzaamheden plaatsvinden aan de metrosporen van de Oostlijn (ROL). Er komt vervangend vervoer: bussen van het Amstelstation naar het Centraal Station en trams. In deze periode waren ook spoorwerkzaamheden voor de tram in de Utrechtsestraat en aan de Hoge Sluis aangemeld. In goed overleg zullen deze werkzaamheden pas starten na voltooiing van de werkzaamheden aan de metro.

 • Spoorvernieuwingen GVB

  Het Gemeentevervoerbedrijf (GVB) heeft een omvangrijk pakket aan spoorvernieuwing, verspreid over de hele stad, aangemeld. Als het spoor geheel vervangen moet worden, dan heeft dat vaak verkeershinder tot gevolg voor de overige verkeersstromen. Er zijn experimenten uitgevoerd met oplegsporen, zodat alleen op het spoor zelf gewerkt wordt en de rest van het verkeer ongehinderd kan doorstromen. De Stadsregisseur beveelt aan deze methode vaker toe te passen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Amsterdam

Meerjarenanalyse Stadsregisseur Amsterdam | Infrasite

Meerjarenanalyse Stadsregisseur Amsterdam

Strakke regie blijft noodzakelijk

Stadsregisseur presenteert overzicht werkzaamheden 2008 t/m 2010

Amsterdam – Het college van B&W heeft kennis genomen van de besluiten van de Stadsregisseur over de bereikbaarheid van de stad. Deze besluiten staan beschreven in de Meerjarenanalyse 2008-2010. De omvang van het aantal projecten op de hoofdnetten blijft onveranderd groot. Voor de komende drie jaar zijn door verschillende diensten, bedrijven en stadsdelen ruim 300 projecten aangemeld. Strakke regie is en blijft dus noodzakelijk.

Cumulatie

In sommige delen van de stad is de cumulatie van projecten dusdanig groot dat een gedetailleerde afstemming tussen projecten, zowel op hoofdnetten als op het onderliggende wegennet, noodzakelijk is. Deze zogenaamde gebiedsregie is noodzakelijk voor de Zuidas, het stadsdeel Centrum (de binnenstad), het stadsdeel Amsterdam-Noord en het Havengebied/Westpoort.

Maatregelen

Belangrijke maatregelen van de Stadsregisseur om de stad bereikbaar te houden zijn:

 • Gedetailleerde afstemming

  Er is een aantal projecten aangemeld voor werkzaamheden op de corridors, de centrumring en andere belangrijke doorgaande routes. Dit maakt een gedetailleerde afstemming noodzakelijk tussen:

  • projecten in het noorden en het oosten van de stad: Nieuwe Leeuwarderweg, Mr. Visserplein, Wibautstraat, Mauritskade;
  • projecten aan de zuidkant van de stad: Stadhouderskade, de ring Oud- Zuid (Van Baerlestraat, Ceintuurbaan) en de Amstelveenseweg;
 • Mr. Visserplein en Van Baerlestraat. Er moet zoveel mogelijk tegemoet gekomen worden aan de wens om de openbare ruimte op te knappen, direct aansluitend op de oplevering van belangrijke publieke gebouwen in de Plantagebuurt en aan het Museumplein. Daarom wordt voorrang gegeven aan het opknappen van het Mr. Visserplein en de Van Baerlestraat. Ook worden in overleg met het stadsdeel Oud-Zuid de werkzaamheden in de Paulus Potterstraat zo snel mogelijk gestart, direct aansluitend op de oplevering van het Stedelijk Museum.
 • Wibautstraat Noord

  Het is de uitdrukkelijke wens van het college en het stadsdeel Oost/Watergraafsmeer om nog in 2009 een start te maken met de uitvoering van het project aan de Wibautstraat Noord. De Meerjarenanalyse 2008-2010 wijst uit dat dit project pas in januari 2010 kan starten. Nadere studie moet uitwijzen of vervroeging mogelijk is. Dat kan alleen als de uitvoeringsplanning van de projecten Mr. Visserplein en de Wibautstraat Noord dusdanig te vervlechten zijn dat ernstige hinder van de verkeersdoorstroming uitblijft.

 • Noord/Zuidlijn

  In 2008 zullen er in verband met de aanleg van de Noord/Zuidlijn omvangrijke werkzaamheden plaatsvinden op de Prins Hendrikkade. In de Meerjarenanalyse 2008-2010 zijn diverse andere projecten in de stad hierop afgestemd. Een gedeeltelijke samenloop met de afsluiting van de IJtunnel in de zomer van 2008 is onvermijdelijk. Doorgaand verkeer wordt geadviseerd om tijdens de werkzaamheden een andere route te gaan gebruiken.

 • Metrosporen Oostlijn

  In de zomerperiode van 2008 zullen werkzaamheden plaatsvinden aan de metrosporen van de Oostlijn (ROL). Er komt vervangend vervoer: bussen van het Amstelstation naar het Centraal Station en trams. In deze periode waren ook spoorwerkzaamheden voor de tram in de Utrechtsestraat en aan de Hoge Sluis aangemeld. In goed overleg zullen deze werkzaamheden pas starten na voltooiing van de werkzaamheden aan de metro.

 • Spoorvernieuwingen GVB

  Het Gemeentevervoerbedrijf (GVB) heeft een omvangrijk pakket aan spoorvernieuwing, verspreid over de hele stad, aangemeld. Als het spoor geheel vervangen moet worden, dan heeft dat vaak verkeershinder tot gevolg voor de overige verkeersstromen. Er zijn experimenten uitgevoerd met oplegsporen, zodat alleen op het spoor zelf gewerkt wordt en de rest van het verkeer ongehinderd kan doorstromen. De Stadsregisseur beveelt aan deze methode vaker toe te passen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Amsterdam