Metaalproducenten gaan duurzamer vervoeren

Intentieverklaring Vereniging Nederlandse Metallurgische Industrie en Verkeer en Waterstaat

Den Haag – Producenten van ruwe metalen en metaallegeringen en halffabrikaten daarvan willen hun transport en logistiek duurzamer inrichten: minder kilometers bij minimaal eenzelfde productie.

Hoe dat het beste kan, gaat de brancheorganisatie VNMI (Vereniging Nederlandse Metallurgische Industrie) in de komende jaren in de praktijk onderzoeken. De VNMI gaat hiervoor een meerjarige samenwerking aan met Duurzame Logistiek, een innovatieprogramma van Verkeer & Waterstaat. Jan Lintsen, directeur continentaal transport van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en Lars Hooning, directeur van de VNMI, ondertekenden op 20 augustus 2007 hiervoor een intentieverklaring.

De VNMI is de brancheorganisatie voor Nederlandse producenten van ruwe metalen, metaallegeringen en halffabrikaten. Jaarlijks produceren de 22 leden van de brancheorganisatie 8 miljard kilo metalen voor verschillende afzetmarkten, zoals de bouw, de automobielindustrie en de elektronicasector. De afzetmarkt is internationaal. Het transport vindt grotendeels over de weg plaats.

Een eerste scan bij 5 leden van de VNMI toont aan dat vervoersstromen slimmer en zuiniger kunnen worden georganiseerd. Kansrijke maatregelen lijken bijvoorbeeld het terugdringen van spoedzendingen, het compacter transporteren van schroot en gezamenlijke distributie van lengtetransport.

Wat wel en niet werkt, moet blijken uit een serie verbeterprojecten en onderlinge kennisuitwisseling waarvoor nu het startsein is gegeven. Het project loopt tot en met augustus 2012. Uiteindelijk wil de VNMI een handboek Duurzame Logistiek met ‘best practices’ voor de metaalbranche uitgeven. Met het project geeft de VNMI op concrete en pro-actieve wijze invulling aan de MeerJaren Afspraak Energie-efficiëntie (MJA2).

Met de intentieverklaring van VNMI en Duurzame Logistiek is het eerste brancheproject binnen het programma Duurzame Logistiek van start gegaan. De brancheprojecten van het programma Duurzame Logistiek ondersteunen brancheorganisaties om binnen de bedrijfstak duurzame logistieke verbeteringen tot stand te brengen.

Achtergrond
Duurzame Logistiek is opgezet om de winst van compactere goederenstromen, slimmere logistiek en zuiniger vervoer gezamenlijk te verzilveren: bedrijfsleven, belangenorganisaties, overheid en kennisinstellingen formuleren samen de idealen, voeren concrete projecten uit en delen de opgedane ervaring met andere bedrijven en organisaties. Het innovatieprogramma werkt samen met het ministerie van Verkeer en Waterstaat, ondernemersorganisaties EVO, Transport en Logistiek Nederland (TLN), Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) en VNO-NCW, de stichting Natuur en Milieu en de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Economische Zaken. Het programma is ondergebracht bij Connekt, een internationaal netwerk van bedrijven, overheden en kennisinstellingen voor duurzame en betrouwbare mobiliteit.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Metaalproducenten gaan duurzamer vervoeren | Infrasite

Metaalproducenten gaan duurzamer vervoeren

Intentieverklaring Vereniging Nederlandse Metallurgische Industrie en Verkeer en Waterstaat

Den Haag – Producenten van ruwe metalen en metaallegeringen en halffabrikaten daarvan willen hun transport en logistiek duurzamer inrichten: minder kilometers bij minimaal eenzelfde productie.

Hoe dat het beste kan, gaat de brancheorganisatie VNMI (Vereniging Nederlandse Metallurgische Industrie) in de komende jaren in de praktijk onderzoeken. De VNMI gaat hiervoor een meerjarige samenwerking aan met Duurzame Logistiek, een innovatieprogramma van Verkeer & Waterstaat. Jan Lintsen, directeur continentaal transport van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en Lars Hooning, directeur van de VNMI, ondertekenden op 20 augustus 2007 hiervoor een intentieverklaring.

De VNMI is de brancheorganisatie voor Nederlandse producenten van ruwe metalen, metaallegeringen en halffabrikaten. Jaarlijks produceren de 22 leden van de brancheorganisatie 8 miljard kilo metalen voor verschillende afzetmarkten, zoals de bouw, de automobielindustrie en de elektronicasector. De afzetmarkt is internationaal. Het transport vindt grotendeels over de weg plaats.

Een eerste scan bij 5 leden van de VNMI toont aan dat vervoersstromen slimmer en zuiniger kunnen worden georganiseerd. Kansrijke maatregelen lijken bijvoorbeeld het terugdringen van spoedzendingen, het compacter transporteren van schroot en gezamenlijke distributie van lengtetransport.

Wat wel en niet werkt, moet blijken uit een serie verbeterprojecten en onderlinge kennisuitwisseling waarvoor nu het startsein is gegeven. Het project loopt tot en met augustus 2012. Uiteindelijk wil de VNMI een handboek Duurzame Logistiek met ‘best practices’ voor de metaalbranche uitgeven. Met het project geeft de VNMI op concrete en pro-actieve wijze invulling aan de MeerJaren Afspraak Energie-efficiëntie (MJA2).

Met de intentieverklaring van VNMI en Duurzame Logistiek is het eerste brancheproject binnen het programma Duurzame Logistiek van start gegaan. De brancheprojecten van het programma Duurzame Logistiek ondersteunen brancheorganisaties om binnen de bedrijfstak duurzame logistieke verbeteringen tot stand te brengen.

Achtergrond
Duurzame Logistiek is opgezet om de winst van compactere goederenstromen, slimmere logistiek en zuiniger vervoer gezamenlijk te verzilveren: bedrijfsleven, belangenorganisaties, overheid en kennisinstellingen formuleren samen de idealen, voeren concrete projecten uit en delen de opgedane ervaring met andere bedrijven en organisaties. Het innovatieprogramma werkt samen met het ministerie van Verkeer en Waterstaat, ondernemersorganisaties EVO, Transport en Logistiek Nederland (TLN), Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) en VNO-NCW, de stichting Natuur en Milieu en de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Economische Zaken. Het programma is ondergebracht bij Connekt, een internationaal netwerk van bedrijven, overheden en kennisinstellingen voor duurzame en betrouwbare mobiliteit.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat