IPO: ook analyse gewonden in ongevalcijfers verkeer

Den Haag – Het IPO pleit er voor dat de komende jaren gewerkt wordt met cijfers van ziekenhuisgewonden én dodelijke slachtoffers bij de analyse van verkeersongevallen. Door de daling van slachtoffers en de kleine aantallen per provincie of regio wordt het steeds moeilijker om goed te analyseren waar zij hun beleid kunnen verbeteren. Door een beter inzicht in de ziekenhuisgewonden (zo’n zeventienduizend in heel Nederland) kunnen provincies ‘zwakke plekken’ in hun regio aanpakken en kan de verkeersveiligheid verder vergroot worden. De cijfers over de ziekenhuisgewonden zijn pas in het najaar bekend, omdat daarvoor ook de gegevens uit het LMR (landelijk medisch register) verwerkt moeten worden.

Ter gelegenheid van de Wereld Verkeersveiligheidweek heeft minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat bekend gemaakt dat er in 2006 opnieuw minder dodelijke slachtoffers gevallen zijn in het verkeer dan in het jaar daar voor. Het aantal doden daalde licht van 817 in 2005 naar 811 in 2006. Daarmee heeft de opmerkelijk sterke daling over 2004 en 2005 zich ook in 2006 voortgezet en kan gesproken worden van een tendens. In 2004 daalde het cijfer voor het eerst onder de 900, terwijl dat cijfer in de jaren ervoor nog ruim boven de 1000 lag.

Opvallend is verder de grote schommeling in de cijfers per regio als je de cijfers van 2006 vergelijkt met die van 2005. Vier provincies (en vijf stadsregio’s) kenden een stijging van het aantal slachtoffers, terwijl zij daarvoor ook gedaald waren. Daarom wordt ook jaarlijks naar het driejarig gemiddelde gekeken, zodat de echte tendens beter zichtbaar wordt, om zo de schommelingen door toeval uit de cijfers te halen. Uit deze 3-jaarsgemiddelden blijkt dat de daling over de jaren zich in alle provincies (en regio’s) doorzet.

Het IPO denkt overigens dat het aantal verkeersslachtoffers nog verder moet en kan dalen. De provincies willen graag samen met andere betrokken instanties afspraken maken over een daarbij horend beleidsprogramma. Ook blijft het IPO aandringen op behoud van kwaliteit met betrekking tot de ongevallenregistratie ten behoeve van de ongevallenstatistieken. Zij vormen immers zowel de basis voor de resultaatmetingen als voor noodzakelijke analyses om tot goed vervolgbeleid te komen.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Aantal verkeersdoden blijft dalen (23-04-2007)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Interprovinciaal Overleg (IPO)