Onderzoek naar filevermindering A27

Den Haag – Wat zijn de mogelijkheden om de capaciteit op de A27 te vergroten teneinde de filedruk te verminderen? Om deze vraag te beantwoorden, start Rijkswaterstaat een grootscheeps onderzoek. Eerste stap hierin is een kentekenonderzoek morgen op de A27 ter hoogte van de Merwedebrug. Begin 2007 verschijnt een eindrapport met de bevindingen uit het kentekenonderzoek.

Veel weggebruikers hebben op de A27 te maken met doorstromingsproblemen. Onlangs zijn tussen de knooppunten Lunetten en Hooipolder spitsstroken aangelegd. Deze oplossing biedt echter voor de lange termijn geen soelaas. Met het kentekenonderzoek wil Rijkswaterstaat actuele informatie verzamelen over weggebruik. De gegevens hieruit worden gebruikt voor het onderzoek naar mogelijkheden om de capaciteit van de A27 te vergroten.

Het kentekenonderzoek houdt in dat tussen 6.00 en 19.00 uur een camera ongeveer 12.000 kentekens registreert. Deze weggebruikers krijgen een enquêteformulier thuisgestuurd met het verzoek een aantal vragen te beantwoorden. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer vertrektijden, vertrekplaats en bestemming. De ingevulde enquêtes worden anoniem verwerkt en uiteindelijk vernietigd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat