Weinig extra files door groot onderhoud 1e helft 2006

Den Haag – Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat meldt in de voortgangsrapportage over het eerste half jaar Groot Onderhoud 2006 dat de totale filezwaarte (*) als gevolg van wegwerkzaamheden nauwelijks is toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Ondanks een aanzienlijke toename van de hoeveelheid wegwerkzaamheden, is de filezwaarte door wegonderhoud in het afgelopen halfjaar beperkt gebleven tot een kleine zes procent van het totaal aantal files (ten opzichte van vijf procent in 2005). Dit valt ruim binnen de met de Tweede Kamer afgesproken maximale verdubbeling tot 10 procent van de fileoverlast door onderhoud ten opzichte van 2005.

In de huidige zomerperiode worden nog meer werkzaamheden uitgevoerd, waardoor een stijging in de filedruk wordt verwacht. Minister Peijs blijft er echter van uitgaan dat de filedruk in 2006 niet zodanig verslechtert dat haar afspraak met de Tweede Kamer onder druk komt te staan. De meeste hinder door onderhoudswerkzaamheden in de tweede helft van dit jaar wordt verwacht tijdens de zomervakantie en in de maanden oktober en november 2006.

Verkeer en Waterstaat probeert de hinder tijdens deze werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken door maatregelen zoals het aanbieden van gratis/goedkoop Openbaar Vervoer en een groots opgezette publiekscampagne. Informatie over werkzaamheden is onder andere te vinden op de website www.vananaarbeter.nl en via het landelijke informatienummer 0800-8002.

Meer informatie en een kaartje met een overzicht van de werkzaamheden zijn te vinden in de brief aan de Tweede Kamer.

(*) Filezwaarte is de lengte maal de duur van de files; een file van 5 kilometer gedurende één uur betekent een filezwaarte van 60 minuten maal 5 kilometer is 300 kilometerminuten.

Meer informatie
br.1371/31183. Voortgangsrapportage Groot Onderhoud Hoofdwegennet. Kamerstuk | 09-08-2006 | Pdf-document, 83 kB
br.1371/31183. bijlage. Voortgangsrapportage Groot Onderhoud Hoofdwegennet. Kamerstuk | 09-08-2006 | Pdf-document, 291 kB
www.vananaarbeter.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat