Site toont belasting Brabantse wegen

‘s-Hertogenbosch – De Provincie Noord-Brabant heeft een site gelanceerd met veel informatie over verkeersdruk op de provinciale wegen. Dit past in haar doelstelling informatie zoveel mogelijk digitaal beschikbaar te stellen.

De Provincie voert jaarlijks 200 verkeerstellingen uit op wegen die zij beheert. De informatie daaruit vindt u nu op een website, voor de jaren 1985 tot en met 2005. Ook vindt u gedetailleerde informatie over de verkeersintensiteiten 2005, verdeeld naar rijrichting, uur en voertuigsoort. U vindt de link naar de site onder Verplaatsen -> Feiten en cijfers. Het rechtstreeks adres is atlas.brabant.nl/verkeersintensiteiten

Meetpunten
Het tellen van het verkeer gebeurt met behulp van meetlussen in het wegdek. Op 80 van de 300 telpunten meet de Provincie 24 uur per dag het hele jaar door. Dit zijn de permanente meetpunten. Op de overige 220 telpunten wordt eens per twee jaar geteld, gedurende ongeveer vier weken. Dit zijn de periodieke meetpunten. Een koppeling tussen permanente en periodieke meetpunten bepaalt voor elk jaar en voor elk meetpunt een jaargemiddelde verkeersintensiteit. Deze is maatgevend voor dat meetpunt. De gegevens dienen onder meer als basisinformatie voor onderhoud van wegen, reconstructies en berekeningen geluidhinder.

Korte instructie

  • Ga naar atlas.brabant.nl/verkeersintensiteiten
  • Wacht even tot de kaart is opgebouwd
  • Klik in het linkerscherm een gemeente aan. De kaart zoomt nu in.
  • Klik op de gemeentekaart. Nu verschijnen er blauwe vlakken en sommige wegen zijn blauw gekleurd. Hierover vindt u informatie in een ‘pop up’ scherm.

Hoe vindt u informatie?

  • door zoeken en navigeren op de kaart
  • via een provinciaal wegnummer
  • via een gemeente-, plaats- of straatnaam
  • direct via een telvakcode

Na het vinden van het gewenste meetpunt kunt u meerdere overzichten opvragen : een historisch overzicht of een detailoverzicht. Ook kunt u deze overzichten voor alle meetpunten op de betreffende provinciale weg op te vragen. De gegevens zijn een jaargemiddelde van het betreffende kalenderjaar. U kunt ze binnen halen als excel- of pdf-bestand.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Noord-Brabant