Mobiliteitsmaatregelen groot onderhoud A4/A10-zuid

Haarlem – Rijkswaterstaat heeft afgelopen dinsdag samen met de Kamer van Koophandel Amsterdam en de Stichting Verkeer.advies een bijeenkomst gehouden voor het bedrijfsleven gevestigd rondom de A4, A10-zuid en A9. De aanleiding hiervoor is het Groot Onderhoud aan de A4/A10-zuid in de komende zomer. Tussen 21 juli en 28 augustus 2006 vinden de meest ingrijpende werkzaamheden plaats en worden de verschillende wegdelen in vier fasen totaal voor het verkeer afgesloten.

Ook al is bewust gekozen voor deze verkeersluwe periode zal het verkeer ernstige hinder ondervinden van de werkzaamheden als er geen samenhangende maatregelen worden genomen. De maatregelen moeten aan de ene kant de doorstroming op de alternatieve routes optimaliseren en aan de andere kant de hoeveelheid verkeer verminderen. Op deze manier ontstaat de minste verkeershinder.

Het streven is dat er tijdens de werkzaamheden 9000 auto’s minder rijden tijdens de spits. Voor het ontwikkelen van mobiliteitsmaatregelen werkt Rijkswaterstaat weer samen met de Stichting Verkeer.advies.

In brieven aan het bedrijfsleven en in de bijeenkomst van afgelopen dinsdag is benadrukt dat samenwerking met het bedrijfsleven essentieel is om de verkeershinder aan te pakken. Ruim 3.000 bedrijven in het gebied rondom de A4, A10 Zuid en A9 zijn verzocht een vragenlijst in te vullen en postcodes van medewerkers (anoniem) aan te leveren bij Verkeer.advies. Op basis van die gegevens, wordt samen met Rijkswaterstaat en het bedrijfsleven een pakket van oplossingsmaatregelen ontwikkeld om straks alternatieven aan de medewerkers te kunnen aanbieden.

Gedacht wordt aan maatregelen zoals de Zuidoostpas, die tijdens het Groot Onderhoud Gaasperdammerweg in 2005 een goed alternatief voor de auto bleek te zijn. Deze pas, die door werkgevers uit Amsterdam-Zuidoost is verstrekt en medegefinancierd, bood alle werknemers van deelnemende bedrijven de mogelijkheid van maandag t/m vrijdag met het OV te gaan om de files te vermijden.

Daarnaast werkt Rijkswaterstaat samen met andere wegbeheerders, zoals gemeente Amsterdam en brancheorganisaties, onder andere Kamer van Koophandel en TLN aan maatregelen op de alternatieve routes. Hierbij kan gedacht worden aan het tijdelijk aanleggen van een extra rijstrook of aanpassingen van op- en afritten.

Groot Onderhoud A4/A10-zuid
Op de A4 en A10-zuid tussen de knooppunten Badhoevedorp en Amstel krijgen wegdelen nieuwe signalering, nieuwe verlichting én een nieuwe asfaltlaag (ZOAB). De vaste bruggen over de Ringvaart worden gerenoveerd en de beweegbare delen van de Schinkelbrug worden vervangen. Ook wordt tegelijk met het groot onderhoud een onderdoorgang gemaakt voor de Noord-Zuidlijn in de A10-zuid richting
Den Haag.

Fasen wegwerkzaamheden

  • Fase 1 van 21 juli, 23.00 uur tot 29 juli 2006, 24.00 uur: A4 knooppunt Badhoevedorp-knooppunt Nieuwe Meer (de zuidelijke rijbaan, dus voor verkeer rijdend in oostelijke richting)
  • Fase 2 van 30 juli, 00.00 uur tot 7 augustus 2006, 24.00 uur: A4 knooppunt Nieuwe Meer-knooppunt Badhoevedorp (de noordelijke rijbaan, dus voor verkeer rijdend in westelijke richting)
  • Fase 3 van 8 augustus, 00.00 uur tot 16 augustus 2006, 24.00 uur: A10-zuid knooppunt Nieuwe Meer-knooppunt Amstel (de zuidelijke rijbaan, ook wel buitenring A10-zuid genoemd, dus voor verkeer rijdend in oostelijke richting)
  • Fase 4 van 17 augustus, 00.00 uur tot 28 augustus 2006, 05.00 uur: A10-zuid knooppunt Amstel-knooppunt Nieuwe Meer (de noordelijke rijbaan, ook wel binnenring A10-zuid genoemd, dus voor verkeer rijdend in westelijke richting).
  • Auteur: Redactie Infrasite

    Bron: Rijkswaterstaat Noord-Holland