Provincie ZH combineert werkzaamheden aan N210

Den Haag – De provincie Zuid-Holland breidt de werkzaamheden op een kwetsbaar weggedeelte van de N 210 uit. Momenteel brengt de provincie een preventieve maatregel aan voor een lichte verzakking op het weggedeelte tussen de Zuidbroekse Opweg en Bergambacht. De weg wordt daar gestabiliseerd. Om meer overlast in de toekomst te voorkomen, stabiliseert de provincie ook meteen een aantal nabij liggende kwetsbare punten. Daarom wordt vanaf 15 februari 2006 het huidige wegvak waar werkzaamheden plaatsvinden verlengd in de richting van Krimpen aan den IJssel, tot circa vijfhonderd meter.

Het verkeer wordt over de hele lengte met een verkeersregelinstallatie over één rijstrook in het midden van de weg geleid. Hier geldt een maximumsnelheid van dertig kilometer per uur. De politie zal hierop handhaven. Op de plek van de werkzaamheden is de parallelrijbaan geblokkeerd. Fietsers worden omgeleid: in de richting Bergambacht via de Zuidbroekse Opweg, de Zuidbroek en de Benedenberg. Naar Rotterdam volgen zij via het fietspad aan de Ottersekade en de Wetering Oost. Landbouwverkeer wordt ter plekke over de hoofdrijbaan geleid.

De provincie houdt de weg scherp in de gaten met reguliere metingen. Helaas is geconstateerd dat de N 210 op meerdere plekken niet geheel stabiel is. Door snel handelen en het slim combineren van werkzaamheden neemt de kans op meer verzakkingen in de toekomst aanzienlijk af en is de totale overlastperiode uiteindelijk korter. De overlast voor de weggebruiker wordt zo tot een minimum beperkt.

Op woensdag 22 februari 2006 wordt de gedeeltelijke wegafzetting van vijfhonderd meter tijdelijk verkleind. Het weggedeelte waar nu voorbereidend werk is verricht aan de eerste lichte verzakking is dan tien dagen vrij voor verkeer. De provincie start dan direct met het werk op de andere wegdelen. Op maandag 6 maart 2006 brengt de provincie de verkeersmaatregelen weer aan en wordt wederom een snelheidsbeperking ingesteld tot de werkzaamheden op het eerste stuk weg zijn afgerond. De totale werkzaamheden duren naar verwachting tot en met vrijdag 10 maart 2006.

Alternatieven doorgaand verkeer
Om vertragingen op de N 210 te beperken, adviseert de provincie het verkeer uit westelijke richting vanaf het Kralingseplein via de A16 en A20 richting Gouda te rijden. En vervolgens bij Moordrecht de afslag Gouda-West (afslag 18) te nemen om via de N 456 naar de N 207, richting Bergambacht te rijden. Verkeer uit oostelijke richting kan bij Bergambacht kiezen voor de N 207 richting Gouda en vervolgens via de A20 richting Rotterdam rijden.

Voor actuele informatie over de verkeershinder kunt u kijken op www.n210.nl en op www.zuidholland.nl
onder verkeer en vervoer, werken in uitvoering.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland