EVO: Snelwegen op de schop, maar met beleid

Zoetermeer – Naar aanleiding van ervaringen bij wegwerkzaamheden rond Antwerpen heeft EVO destijds onderzocht hoe economische schade zoveel mogelijk kan worden beperkt bij grootschalige wegwerkzaamheden. EVO heeft vandaag een brief geschreven aan Rijkswaterstaat met daarin aanbevelingen en aandachtspunten om de doorstroming te bevorderen en oponthoud in Nederland te beperken. Nederland kan en moet leren van de ervaringen in België.

Om het achterstallig onderhoud van de afgelopen jaren aan te pakken staan voor 2006 en 2007 ruim 200 trajecten in uitvoering gepland. Minister Peijs verwacht 6% extra files door het wegonderhoud. Dat betekent een extra economische schade van 60 miljoen euro in twee jaar tijd.

EVO onderschrijft de noodzaak tot onderhoud en prijst de proactieve houding van Rijkswaterstaat, die actief bezig is de overlast voor weggebruikers zoveel mogelijk te beperken. De landelijke campagne die net start is gegaan is daarvan een goed voorbeeld. EVO pleit voor daarbij voor een aantal aanvullende acties.

Ten eerste is het van belang te zorgen voor omleidingroutes die geschikt zijn voor vrachtverkeer, ook in geval van calamiteiten. Alternatieve routes voor vrachtverkeer via het provinciale wegennet zijn praktisch onmogelijk en onwenselijk. De meeste provinciale wegen zijn namelijk niet geschikt voor vrachtverkeer door de vele rotondes, drempels en hoogtebeperkingen van tunnels en bruggen.

EVO heeft op dit moment geen goed inzicht in de planning van de werkzaamheden. EVO benadrukt daarom dat voldoende afstemming moet plaatsvinden zodat er niet ook nog eens werkzaamheden op omleidingroutes zijn. Verder maakt EVO zich zorgen dat zich een opeenstapeling van werkzaamheden zal voordoen, waardoor vooral het (vracht-)verkeer over langere afstanden telkens opnieuw geconfronteerd wordt met een belemmering in de vlotte doorstroming. EVO vindt het bijvoorbeeld onacceptabel als een vrachtauto uit de Leidse regio richting Antwerpen met drie of vier omleidingen te maken krijgt.

Het is zaak om bij werkzaamheden zoveel mogelijk materiële schade en verkeersonveilige situaties door te smalle wegafzettingen te voorkomen. In Antwerpen zorgden smallere rijstroken (vaak gecombineerd met bochten in de weg) voor situaties die voorkomen hadden kunnen worden met wegafzettingen met juiste afmetingen.

Onmisbaar in aanloop op en tijdens de werkzaamheden is de informatievoorziening. Rijkswaterstaat is een grote landelijke campagne begonnen die hopelijk veel gebruikers zal bereiken. Regelmatige gebruikers zorgen dat zij op de hoogte zijn. Een omvangrijke groep maakt echter niet regelmatig gebruik van de aangegeven routes. Ervoor zorgen dat de werkzaamheden in de navigatiesystemen worden opgenomen is daarbij van groot belang.

Daarnaast draagt duidelijke, tijdige en eenduidige bewegwijzering fors bij aan een betere doorstroming. Kondig daarom de werkzaamheden met behulp van mobiele informatieborden een paar kilometer voor de werkzaamheden aan. Verkeersdeelnemers kunnen dan anticiperen op de situatie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: EVO