Gemeenten tekenen convenanten tegen regeldruk

Den Haag – Staatssecretaris Van Gennip en 32 grote gemeenten hebben op 12 december 2005 convenanten ondertekend met afspraken om het ondernemersklimaat te verbeteren. De convenanten moeten strijdige regels aanpakken, vergunningen vereenvoudigingen en het landelijke bedrijvenloket beter stroomlijnen.

Een belangrijke afspraak in de 32 convenanten is het delen van oplossingen voor problemen met strijdige regels. De gemeenten pakken, onder meer door het instellen van een speciale werkgroep, strijdige regels lokaal aan en kunnen daarbij gebruik maken van oplossingen die elders zijn gevonden en toegepast én door EZ in een databank worden bijgehouden.

Doorlichten vergunningstelsels
Ook gaan de gemeenten met hulp van EZ hun gemeentelijke vergunningstelsels doorlichten. Dit past in de landelijke aanpak: op rijksniveau worden vergunningstelsels al doorgelicht op aanvraagprocedures, doorlooptijden en kosten omdat deze vaak omslachtig, lang en kostbaar zijn. Van Gennip: ‘Als het aantal vergunningen door een herbeoordeling vermindert en het verkrijgen van een vergunning eenvoudiger wordt, dan neemt het draagvlak voor overblijvende vergunningen sterk toe, mits dit voorzien wordt van het hoe en waarom.’

Landelijk en gemeentelijk bedrijvenloket
Tevens komt er in iedere gemeente een bedrijvenloket, gekoppeld aan het landelijke bedrijvenloket, dat de informatievoorziening voor ondernemers moet verbeteren. Het landelijk bedrijvenloket biedt één digitale toegang tot overheidsdiensten waar ondernemers met al hun vragen terecht kunnen. In januari is het landelijk bedrijvenloket operationeel; de gemeentelijke loketten zullen uiterlijk volgend jaar daaraan gekoppeld zijn.

Verbetering ondernemingsklimaat
Van Gennip is verheugd over de toezeggingen van de gemeenten. Een gunstiger ondernemingsklimaat staat hoog op de agenda en het verminderen van de regeldruk is daarvoor van groot belang. ‘Gemeenten hebben een belangrijke rol in snelle en effectieve dienstverlening en eenduidige eisen aan de ondernemer.’ Om een voorbeeld te geven: van de 900 vergunningenstelsels in Nederland zijn 100 in handen van provinciale en gemeentelijke overheden. Provincies en gemeenten moeten dus zelf voor het verbeteren van die stelsels zorgen. Daarnaast kunnen gemeenten hun concurrentiepositie (denk aan vestigingsklimaat) versterken. Hoe eenvoudiger het is om vergunningen te krijgen en hoe minder last ondernemers hebben van (strijdige) regels, des te aantrekkelijker wordt een gemeente.

De basistekst van het convenant en achtergrondinformatie is te vinden op
www.strijdigeregels.ez.nl

Betrokkenen
De betrokken gemeenten zijn Alkmaar, Almelo, Almere, Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Haag, Deventer, Dordrecht, Eindhoven, Emmen, Enschede, Groningen, Haarlem, Heerlen, Helmond, Hengelo, ‘ s Hertogenbosch, Leeuwarden, Leiden, Lelystad, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Schiedam, Sittard-Geleen, Tilburg, Utrecht, Venlo, Zaanstad en Zwolle.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie Economische Zaken