Samenwerking ASTRIN en ITS Nederland

Zoetermeer – ASTRIN heeft zich als branchevereniging voor de Nederlandse verkeersindustrie aangesloten bij ITS Nederland. Deze intermediair op het gebied van Intelligente Transportsystemen en Services is onderdeel van het innovatienetwerk voor verkeer en vervoer Connekt. ASTRIN en ITS willen, naast thema’s als (internationale) standaardisatie binnen de verkeerstechnologie, beide de toepassing van uniforme informatie- en communicatietechnologie in het Nederlandse verkeer en vervoer bevorderen.

ASTRIN is de branchevereniging van producenten, installateurs en toeleveranciers op het gebied van verkeerstechnische oplossingen voor de mobiliteitsmarkt op landelijk en lokaal niveau. ASTRIN-voorzitter Hans Koemeester ziet overeenkomende doelen met ITS. “We delen de overtuiging dat nieuwe verkeerstechnieken in combinatie met doortastend beleid de verkeersmobiliteit en doorstroming in Nederland vergroten. Bovendien willen we bouwen aan een toekomst waarin mobiliteit, milieu, techniek en veiligheid hand in hand gaan.”

Standaardisatie is hét sleutelwoord
Paul Potters, programma-manager van ITS Nederland, ziet de aansluiting van ASTRIN als een nieuwe stap voorwaarts in de richting van systeemintegratie. “Dat is hét sleutelwoord de komende jaren. Zowel op technologisch als organisatorisch en bestuurlijk niveau. ITS zit als centrale partij aan tafel met de beleidsmakers én de industrie. De industrie heeft veel te bieden, maar dat moet ergens voor het voetlicht komen. En de overheid zoekt meer aansluiting bij marktpartijen. Wij slaan een brug tussen de beide partijen én adviseren op basis van onze expertise hoe de technologie het beste kan worden ingezet.”

Uniforme ICT-verkeersarchitectuur
ASTRIN-voorzitter Koemeester bevestigt dat de verkeersindustrie gebaat is bij een verdere ontwikkeling van een uniforme ‘ICT-verkeersarchitectuur’. “De komende jaren is beprijzing een belangrijk onderwerp van gesprek. Denk aan tolheffing op de snelwegen. Het is van belang dat het Nederlandse systeem aansluit op andere technologie in Europa. De voorwaarden die internationale aansluiting mogelijk maken, moeten in samenspraak met de overheid worden gecreëerd. Door de nu ingezette samenwerking zijn wij als branchevereniging voor de verkeersindustrie beter in staat die dialoog aan te gaan met beleidsmakers. Alleen door standaardisatie kan de Nederlandse verkeersindustrie haar positie op de Europese markt versterken.”

Officiële ondertekening
De samenwerking tussen ASTRIN en ITS Nederland is officieel bekrachtigd op donderdag 7 april 2005 op het kantoor van Connekt te Delft. Namens ASTRIN en ITS Nederland hebben de heer Hans Koemeester en de heer Nico Anten hun handtekening geplaatst onder het samenwerkingsconvenant.

Over ASTRIN
ASTRIN is een branchevereniging van producenten, installateurs en toeleveranciers die elk hun eigen specialisme hebben met verkeerstechnische oplossingen voor de mobiliteitsmarkt op landelijk en lokaal niveau. Doelstelling is advies op maat te geven en innovatieve concepten en complete oplossingen te bieden voor verkeersvraagstukken. ASTRIN denkt mee met de markt en werkt nauw en intensief samen met belanghebbenden bij overheid en bedrijfsleven, al of niet in de vorm van een consortium. Uitgangspunt is dat het beter is gezamenlijk met één visie te komen, dan dat elke onderneming tracht opnieuw het wiel uit te vinden. ASTRIN is ervan overtuigd dat nieuwe verkeerstechnieken, in combinatie met doortastend beleid, de verkeersmobiliteit verder vergroten. Daarom denkt ze na over een toekomst waarin mobiliteit, milieu, techniek en veiligheid hand in hand gaan, door voortdurend in gesprek te zijn met beleidsmakers en afnemers die elkaar ook nog wederzijds beïnvloeden. Daarnaast kan ASTRIN zo bepalen of de gekozen richting inderdaad de juiste is. Samenwerking als de weg naar verbetering. Samenwerking om te komen tot een optimale doorstroming van het verkeer.

Over ITS Nederland
ITS Nederland is opgericht in 1996 en in 1999 opgegaan in Connekt, het innovatienetwerk voor verkeer en vervoer. Het verbeteren van intelligent gebruik van nieuwe en bestaande infrastructuur en het borgen van het benodigde draagvlak voor Intelligente Transport Systemen of Services (ITS) bij het grote publiek staan centraal bij ITS. Evenals het beheren van het kennis- en innovatienetwerk. Als samenwerkingsorganisatie voorziet ITS in de behoefte aan structureel en actiegerichte afstemming tussen de belangrijkste betrokken partijen over de actuele ITS onderwerpen en kennisvelden. Daarnaast beoogt ITS de toepassing van informatie- en communicatietechnologie in verkeer en vervoer te optimaliseren, zodat systemen veiliger, efficiënter, betrouwbaarder, comfortabeler en milieuvriendelijker zullen worden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ASTRIN (Brancheorganisatie)

Samenwerking ASTRIN en ITS Nederland | Infrasite

Samenwerking ASTRIN en ITS Nederland

Zoetermeer – ASTRIN heeft zich als branchevereniging voor de Nederlandse verkeersindustrie aangesloten bij ITS Nederland. Deze intermediair op het gebied van Intelligente Transportsystemen en Services is onderdeel van het innovatienetwerk voor verkeer en vervoer Connekt. ASTRIN en ITS willen, naast thema’s als (internationale) standaardisatie binnen de verkeerstechnologie, beide de toepassing van uniforme informatie- en communicatietechnologie in het Nederlandse verkeer en vervoer bevorderen.

ASTRIN is de branchevereniging van producenten, installateurs en toeleveranciers op het gebied van verkeerstechnische oplossingen voor de mobiliteitsmarkt op landelijk en lokaal niveau. ASTRIN-voorzitter Hans Koemeester ziet overeenkomende doelen met ITS. “We delen de overtuiging dat nieuwe verkeerstechnieken in combinatie met doortastend beleid de verkeersmobiliteit en doorstroming in Nederland vergroten. Bovendien willen we bouwen aan een toekomst waarin mobiliteit, milieu, techniek en veiligheid hand in hand gaan.”

Standaardisatie is hét sleutelwoord
Paul Potters, programma-manager van ITS Nederland, ziet de aansluiting van ASTRIN als een nieuwe stap voorwaarts in de richting van systeemintegratie. “Dat is hét sleutelwoord de komende jaren. Zowel op technologisch als organisatorisch en bestuurlijk niveau. ITS zit als centrale partij aan tafel met de beleidsmakers én de industrie. De industrie heeft veel te bieden, maar dat moet ergens voor het voetlicht komen. En de overheid zoekt meer aansluiting bij marktpartijen. Wij slaan een brug tussen de beide partijen én adviseren op basis van onze expertise hoe de technologie het beste kan worden ingezet.”

Uniforme ICT-verkeersarchitectuur
ASTRIN-voorzitter Koemeester bevestigt dat de verkeersindustrie gebaat is bij een verdere ontwikkeling van een uniforme ‘ICT-verkeersarchitectuur’. “De komende jaren is beprijzing een belangrijk onderwerp van gesprek. Denk aan tolheffing op de snelwegen. Het is van belang dat het Nederlandse systeem aansluit op andere technologie in Europa. De voorwaarden die internationale aansluiting mogelijk maken, moeten in samenspraak met de overheid worden gecreëerd. Door de nu ingezette samenwerking zijn wij als branchevereniging voor de verkeersindustrie beter in staat die dialoog aan te gaan met beleidsmakers. Alleen door standaardisatie kan de Nederlandse verkeersindustrie haar positie op de Europese markt versterken.”

Officiële ondertekening
De samenwerking tussen ASTRIN en ITS Nederland is officieel bekrachtigd op donderdag 7 april 2005 op het kantoor van Connekt te Delft. Namens ASTRIN en ITS Nederland hebben de heer Hans Koemeester en de heer Nico Anten hun handtekening geplaatst onder het samenwerkingsconvenant.

Over ASTRIN
ASTRIN is een branchevereniging van producenten, installateurs en toeleveranciers die elk hun eigen specialisme hebben met verkeerstechnische oplossingen voor de mobiliteitsmarkt op landelijk en lokaal niveau. Doelstelling is advies op maat te geven en innovatieve concepten en complete oplossingen te bieden voor verkeersvraagstukken. ASTRIN denkt mee met de markt en werkt nauw en intensief samen met belanghebbenden bij overheid en bedrijfsleven, al of niet in de vorm van een consortium. Uitgangspunt is dat het beter is gezamenlijk met één visie te komen, dan dat elke onderneming tracht opnieuw het wiel uit te vinden. ASTRIN is ervan overtuigd dat nieuwe verkeerstechnieken, in combinatie met doortastend beleid, de verkeersmobiliteit verder vergroten. Daarom denkt ze na over een toekomst waarin mobiliteit, milieu, techniek en veiligheid hand in hand gaan, door voortdurend in gesprek te zijn met beleidsmakers en afnemers die elkaar ook nog wederzijds beïnvloeden. Daarnaast kan ASTRIN zo bepalen of de gekozen richting inderdaad de juiste is. Samenwerking als de weg naar verbetering. Samenwerking om te komen tot een optimale doorstroming van het verkeer.

Over ITS Nederland
ITS Nederland is opgericht in 1996 en in 1999 opgegaan in Connekt, het innovatienetwerk voor verkeer en vervoer. Het verbeteren van intelligent gebruik van nieuwe en bestaande infrastructuur en het borgen van het benodigde draagvlak voor Intelligente Transport Systemen of Services (ITS) bij het grote publiek staan centraal bij ITS. Evenals het beheren van het kennis- en innovatienetwerk. Als samenwerkingsorganisatie voorziet ITS in de behoefte aan structureel en actiegerichte afstemming tussen de belangrijkste betrokken partijen over de actuele ITS onderwerpen en kennisvelden. Daarnaast beoogt ITS de toepassing van informatie- en communicatietechnologie in verkeer en vervoer te optimaliseren, zodat systemen veiliger, efficiënter, betrouwbaarder, comfortabeler en milieuvriendelijker zullen worden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ASTRIN (Brancheorganisatie)