Platform Bewegwijzering bundelt kennis en ervaring

Ede – In maart 2005 is bij CROW het Platform Bewegwijzering gestart. Doel van het platform is alle kennis en ervaring op het gebied van bewegwijzering in Nederland te bundelen en op basis daarvan actief bij te dragen aan de systematiek, de vormgeving en het aanduidingenbeleid. Ook het bevorderen van het opstellen van technische eisen voor bewegwijzering rekent het platform tot zijn taak.

Aan het Platform Bewegwijzering neemt een grote groep deskundigen uit de praktijk deel. Zo zijn alle wegbeherende overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) vertegenwoordigd, evenals de ANWB en Tebodin. Door deze brede samenstelling is draagvlak voor de resultaten van het platform gewaarborgd. Dit speelt met name een rol bij het streven wildgroei in de bewegwijzering zo veel mogelijk te voorkomen.

Werkveld Platform
De deskundigen willen zich gaan richten op zowel permanente als tijdelijke bewegwijzering, met uitzondering van de maatregelen bij werk in uitvoering.

Doelstellingen Platform
Hoofddoelstelling is komen tot onderlinge, optimale afstemming van de bewegwijzeringssystematiek voor wegbeheerders en leveranciers. Ook in andere zaken wil het platform de afstemming bevorderen, zoals bij de opbouw van databestanden in verband met de continuïteit in de bewegwijzering.

Het platform is het inhoudelijke aanspreekpunt voor het Nationaal Mobiliteitsberaad en zal op termijn als nationale vraagbaak optreden.

Werkwijze
Voor bepaalde deelonderwerpen en onderzoek zal het platform werkgroepen in CROW-verband installeren. In de regel zullen deze werkgroepen bestaan uit specialisten zoals verkeersveiligheidsdeskundigen en gedragswetenschappers.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: CROW

Platform Bewegwijzering bundelt kennis en ervaring | Infrasite

Platform Bewegwijzering bundelt kennis en ervaring

Ede – In maart 2005 is bij CROW het Platform Bewegwijzering gestart. Doel van het platform is alle kennis en ervaring op het gebied van bewegwijzering in Nederland te bundelen en op basis daarvan actief bij te dragen aan de systematiek, de vormgeving en het aanduidingenbeleid. Ook het bevorderen van het opstellen van technische eisen voor bewegwijzering rekent het platform tot zijn taak.

Aan het Platform Bewegwijzering neemt een grote groep deskundigen uit de praktijk deel. Zo zijn alle wegbeherende overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) vertegenwoordigd, evenals de ANWB en Tebodin. Door deze brede samenstelling is draagvlak voor de resultaten van het platform gewaarborgd. Dit speelt met name een rol bij het streven wildgroei in de bewegwijzering zo veel mogelijk te voorkomen.

Werkveld Platform
De deskundigen willen zich gaan richten op zowel permanente als tijdelijke bewegwijzering, met uitzondering van de maatregelen bij werk in uitvoering.

Doelstellingen Platform
Hoofddoelstelling is komen tot onderlinge, optimale afstemming van de bewegwijzeringssystematiek voor wegbeheerders en leveranciers. Ook in andere zaken wil het platform de afstemming bevorderen, zoals bij de opbouw van databestanden in verband met de continuïteit in de bewegwijzering.

Het platform is het inhoudelijke aanspreekpunt voor het Nationaal Mobiliteitsberaad en zal op termijn als nationale vraagbaak optreden.

Werkwijze
Voor bepaalde deelonderwerpen en onderzoek zal het platform werkgroepen in CROW-verband installeren. In de regel zullen deze werkgroepen bestaan uit specialisten zoals verkeersveiligheidsdeskundigen en gedragswetenschappers.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: CROW