Verkeer en vervoer in de provincie Utrecht in cijfers

Utrecht – Het Cijferboekje Verkeer en Vervoer Utrecht 2004 is verschenen met informatie over de ontwikkelingen en actuele situatie op het gebied van verkeer en vervoer in de provincie Utrecht. Uiteenlopende onderwerpen komen aan de orde. Naast de meest recente gegevens over bijvoorbeeld bereikbaarheid en verkeersveiligheid, staan er ook cijfers in over bevolkingsontwikkeling en milieu.

Het boekje verschijnt dit jaar voor de zesde keer en is een gezamenlijke uitgave van Provincie Utrecht, Rijkswaterstaat Utrecht, Bestuur Regio Utrecht en Gewest Eemland. De cijfers worden gebruikt om de uitvoering van het verkeers- en vervoersbeleid te volgen.

Een greep uit de inhoud van het cijferboekje:

Verkeer en vervoer
– De twee zwaarste filelocaties zijn te vinden ten noorden en ten zuiden van knooppunt Everdingen op de A2. Op de derde plaats staat de A28 van Leusden tot Amersfoort;
– 70% van het aantal files wordt veroorzaakt door de bekende knelpunten. Slechts 7% van de files komt door werkzaamheden. Ongevallen zijn verantwoordelijk voor 10% van de files;
– Het gemiddeld aantal kilometers dat inwoners van de provincie Utrecht per dag afleggen is in 2003 toegenomen. Het landelijk gemiddelde is vrijwel gelijk gebleven;
– Het totaal aantal afgelegde kilometers in de provincie Utrecht is in 2003 licht gestegen, naar het niveau van 2001. Vooral als autobestuurder zijn meer kilometers afgelegd;
– De inwoners van de provincie Utrecht blijven bovengemiddeld mobiel. Zowel het aantal verplaatsingen per persoon per dag, het aantal afgelegde kilometers per persoon per dag als de gemiddelde reistijd per persoon per dag is voor Utrechters hoger dan het landelijk gemiddelde;
– Op fietsafstand (tot 7,5 kilometer) wordt van alle grotere Utrechtse gemeenten in de gemeente Soest het meest de auto gebruikt (aandeel bijna 50%);
– In Houten wordt op fietsafstand het meest de fiets gebruikt (44%).

Openbaar Vervoer
Het gebruik van streekbussen van en naar de gemeente Utrecht is in november 2003 toegenomen ten opzichte van het jaar daarvoor. De grootste groei heeft plaatsgevonden op de verbindingen met Bilthoven, Zeist en Nieuwegein. De vervoercijfers van het streekvervoer van en naar de gemeente Amersfoort vertonen een stabilisatie op vrijwel alle verbindingen. Het vervoer van en naar Soest laat een stijging van bijna 10 % zien ten opzichte van november 2002. Het totaal aantal gereisde zones met de Regiotaxi Utrecht is met een derde toegenomen ten opzichte van 2002. Het aantal reizigers is in 2003 minder toegenomen dan het aantal zones. Dit betekent dat in 2003 het gemiddeld aantal zones per reiziger is toegenomen. Zowel het totaal aantal gereisde zones als het aantal reizigers met Regiotaxi De Vallei is in 2003 met 5 % toegenomen ten opzichte van 2002.

Verkeersveiligheid
Het aantal verkeersdoden is licht toegenomen ten opzichte van vorig jaar. De toename treedt vooral op gemeentelijke wegen op. Daartegenover zet de dalende trend van het aantal ziekenhuisgewonden door. Alleen op gemeentelijke wegen stagneert de afname. Na enige jaren van toename zien we nu een forse daling van het aantal slachtoffers als gevolg van alcohol.

Wonen en werken
– Gemiddeld genomen is vanaf 1995 in Eemland het aantal inwoners het meest gegroeid. De gemeente met de grootste procentuele groei is IJsselstein, gevolgd door Houten en Amersfoort;
– Ten opzichte van het landelijk gemiddelde is het aantal inwoners in de provincie Utrecht harder gegroeid;
– Ook het aantal arbeidsplaatsen in Eemland is vanaf 1995 procentueel harder gegroeid dan in de rest van de provincie. Gemeenten met de grootste groei zijn Renswoude, Eemnes en Leusden, gevolgd door IJsselstein en Houten;
– Ten opzichte van de rest van Nederland neemt het aantal arbeidsplaatsen in de provincie Utrecht de laatste twee jaar af.

Leefbaarheid
– De lokale luchtverontreiniging langs snelwegen in de vorm van fijn stof en stikstofoxiden is het ernstigst (de meeste woningen boven de plandrempel) langs de snelwegen rond de stad Utrecht;
– Ruim 65% van de Nederlanders is voor het uitschakelen van de verlichting op autosnelwegen door natuurgebieden;
– Zo’n 45% van de Nederlanders is bereid op autosnelwegen bij woongebieden maximaal 80 km/u te rijden als dat de luchtverontreiniging of de geluidhinder vermindert.

Het Cijferboekje is ook te vinden en te downloaden op internet: www.regioutrecht.nl of www.provincie-utrecht.nl.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Utrecht

Verkeer en vervoer in de provincie Utrecht in cijfers | Infrasite

Verkeer en vervoer in de provincie Utrecht in cijfers

Utrecht – Het Cijferboekje Verkeer en Vervoer Utrecht 2004 is verschenen met informatie over de ontwikkelingen en actuele situatie op het gebied van verkeer en vervoer in de provincie Utrecht. Uiteenlopende onderwerpen komen aan de orde. Naast de meest recente gegevens over bijvoorbeeld bereikbaarheid en verkeersveiligheid, staan er ook cijfers in over bevolkingsontwikkeling en milieu.

Het boekje verschijnt dit jaar voor de zesde keer en is een gezamenlijke uitgave van Provincie Utrecht, Rijkswaterstaat Utrecht, Bestuur Regio Utrecht en Gewest Eemland. De cijfers worden gebruikt om de uitvoering van het verkeers- en vervoersbeleid te volgen.

Een greep uit de inhoud van het cijferboekje:

Verkeer en vervoer
– De twee zwaarste filelocaties zijn te vinden ten noorden en ten zuiden van knooppunt Everdingen op de A2. Op de derde plaats staat de A28 van Leusden tot Amersfoort;
– 70% van het aantal files wordt veroorzaakt door de bekende knelpunten. Slechts 7% van de files komt door werkzaamheden. Ongevallen zijn verantwoordelijk voor 10% van de files;
– Het gemiddeld aantal kilometers dat inwoners van de provincie Utrecht per dag afleggen is in 2003 toegenomen. Het landelijk gemiddelde is vrijwel gelijk gebleven;
– Het totaal aantal afgelegde kilometers in de provincie Utrecht is in 2003 licht gestegen, naar het niveau van 2001. Vooral als autobestuurder zijn meer kilometers afgelegd;
– De inwoners van de provincie Utrecht blijven bovengemiddeld mobiel. Zowel het aantal verplaatsingen per persoon per dag, het aantal afgelegde kilometers per persoon per dag als de gemiddelde reistijd per persoon per dag is voor Utrechters hoger dan het landelijk gemiddelde;
– Op fietsafstand (tot 7,5 kilometer) wordt van alle grotere Utrechtse gemeenten in de gemeente Soest het meest de auto gebruikt (aandeel bijna 50%);
– In Houten wordt op fietsafstand het meest de fiets gebruikt (44%).

Openbaar Vervoer
Het gebruik van streekbussen van en naar de gemeente Utrecht is in november 2003 toegenomen ten opzichte van het jaar daarvoor. De grootste groei heeft plaatsgevonden op de verbindingen met Bilthoven, Zeist en Nieuwegein. De vervoercijfers van het streekvervoer van en naar de gemeente Amersfoort vertonen een stabilisatie op vrijwel alle verbindingen. Het vervoer van en naar Soest laat een stijging van bijna 10 % zien ten opzichte van november 2002. Het totaal aantal gereisde zones met de Regiotaxi Utrecht is met een derde toegenomen ten opzichte van 2002. Het aantal reizigers is in 2003 minder toegenomen dan het aantal zones. Dit betekent dat in 2003 het gemiddeld aantal zones per reiziger is toegenomen. Zowel het totaal aantal gereisde zones als het aantal reizigers met Regiotaxi De Vallei is in 2003 met 5 % toegenomen ten opzichte van 2002.

Verkeersveiligheid
Het aantal verkeersdoden is licht toegenomen ten opzichte van vorig jaar. De toename treedt vooral op gemeentelijke wegen op. Daartegenover zet de dalende trend van het aantal ziekenhuisgewonden door. Alleen op gemeentelijke wegen stagneert de afname. Na enige jaren van toename zien we nu een forse daling van het aantal slachtoffers als gevolg van alcohol.

Wonen en werken
– Gemiddeld genomen is vanaf 1995 in Eemland het aantal inwoners het meest gegroeid. De gemeente met de grootste procentuele groei is IJsselstein, gevolgd door Houten en Amersfoort;
– Ten opzichte van het landelijk gemiddelde is het aantal inwoners in de provincie Utrecht harder gegroeid;
– Ook het aantal arbeidsplaatsen in Eemland is vanaf 1995 procentueel harder gegroeid dan in de rest van de provincie. Gemeenten met de grootste groei zijn Renswoude, Eemnes en Leusden, gevolgd door IJsselstein en Houten;
– Ten opzichte van de rest van Nederland neemt het aantal arbeidsplaatsen in de provincie Utrecht de laatste twee jaar af.

Leefbaarheid
– De lokale luchtverontreiniging langs snelwegen in de vorm van fijn stof en stikstofoxiden is het ernstigst (de meeste woningen boven de plandrempel) langs de snelwegen rond de stad Utrecht;
– Ruim 65% van de Nederlanders is voor het uitschakelen van de verlichting op autosnelwegen door natuurgebieden;
– Zo’n 45% van de Nederlanders is bereid op autosnelwegen bij woongebieden maximaal 80 km/u te rijden als dat de luchtverontreiniging of de geluidhinder vermindert.

Het Cijferboekje is ook te vinden en te downloaden op internet: www.regioutrecht.nl of www.provincie-utrecht.nl.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Utrecht