Succesvolle proeven dijkversterking met grofzandbarrière

Grofzandbarrière. Foto: HWBP
Foto: nieuwsbericht HWBP

De afgelopen maanden hebben twee aannemerscombinaties een nieuwe techniek voor dijkversterking met succes getest. De grofzandbarrière, bedoeld om piping in dijken tegen te gaan, wordt binnenkort voor het eerst toegepast in een dijkversterkingsproject. Dat betreft de Waalbanddijk in Gameren. Een derde combinatie is nog bezig met de proeven.

Het gaat om de combinaties Van de Wetering Cultuurtechniek, Vissers Ploegmakers en FPH Ploegmakers en de combinatie Martens en Van Oord en G. van der Ven Aannemingsbedrijf. De afgelopen maanden hebben zij de nieuwe methode getest en omdat deze proeven succesvol verliepen, ontvingen ze daarvoor een certificaat vanuit Waterschap Rivierenland en het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

De grofzandbarrière is bedoeld om piping te voorkomen. Dit is het ontstaan van kanaaltjes in dijken waar water doorheen stroomt, waardoor de dijk verzwakt kan raken. Bij deze nieuwe techniek wordt op de overgang van de kleilaag en de zandondergrond een sleuf met grof zand aangebracht. Deze vervangt het oorspronkelijke, fijnere zand. Het grove zand werkt als een filter dat het water doorlaat en de zandkorrels op hun plaats houdt.

Van theorie naar praktijk

Na haalbaarheidsproeven bleek al dat de grofzandbarrière in theorie werkt. Vervolgens werden drie aannemerscombinaties geselecteerd om te kijken of dat ook succesvol naar de praktijk kon worden vertaald. De al genoemde combinaties slaagden daarin en ontvingen daarom het certificaat. De derde aannemerscombinatie, Van Oord en Wicks, heeft de maakbaarheidsproef nog niet succesvol afgerond en gaat in 2021 een aangepaste proef uitvoeren om in aanmerking te komen voor het certificaat.

Lees ook:

Auteur: Vincent Krabbendam