Gunning Beesel en Heel. Foto: Waterschap Limburg

Mourik en FL gaan dijken Heel en Beesel versterken

Foto: persbericht Waterschap Limburg

De Combinatie Dijkversterking Heel & Beesel, bestaande uit Mourik Infra en grondverzetbedrijf FL, gaat in opdracht van Waterschap Limburg de dorpen Beesel en Heel hoogwaterveilig maken. Ze beginnen dit voorjaar aan de klus, die is gegund in het kader van het Limburgse deel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Medio 2023 moet het werk zijn afgerond; er zal dan zo’n 5 kilometer aan dijken zijn versterkt. De dijk in Heel is al op de vereiste hoogte, dus daar gaat het vooral om versterking teneinde aan de huidige normen te voldoen. In Beesel moet de dijk eerst worden verhoogd. Daarna worden nieuwe keringen aangelegd op locaties die nu nog ontbreken. Hierbij gaat het om een nieuwe aansluiting op hoge grond, het sluitend maken van het huidige tracé en om twee plekken in de huidige situatie waar water richting het dorp kan stromen bij hoogwater.

Over de plannen bij Beesel zijn nog wel twee beroepen ingediend bij de Raad van State. Die zitting was eind januari en bij een normale gang van zaken zal er ergens in de eerste helft van maart een uitspraak volgen. Dit kan dus ook langer duren, geeft het waterschap aan. Maar als het werk is afgerond, zijn Heel en Beesel de eerste dorpen die binnen het HWBP van het Waterschap Limburg het etiket ‘hoogwaterveilig’ krijgen.

Uitvoeringsfase van start

Jos Teeuwen, portefeuillehouder hoogwaterbescherming en waterkeringen van Waterschap Limburg: “Na tijden van overleggen en samenwerken met de omgeving, waaronder de bewoners en zeker ook de gemeente, de provincie Limburg en HWBP landelijk, komt nu de fase waarin we daadwerkelijk met de uitvoering gaan starten. Het zijn de eerste grootschalige uitvoeringswerkzaamheden binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma van Waterschap Limburg. Samen met onze aannemer, die een goed oog heeft voor de omgeving, gaan we deze klus met veel vertrouwen tegemoet.”

Werk goed doorgrond

Walter Deelen van Mourik Infra en Ruud Reyrink van FL zijn blij dat ze als combinatie aan de slag mogen met dit project. “We kijken ernaar uit om daadwerkelijk de schop in de grond te mogen zetten en deze beide dijktrajecten hoogwaterveilig te maken. Dat de keuze op ons is gevallen, maakt ons trots en betekent dat we het werk juist doorgrond hebben. Samen met Waterschap Limburg en onze partners gaan we het werk tot een succes maken. Door de juiste werkmethoden te kiezen beperken we de hinder voor de omgeving zoveel mogelijk en waar dit niet mogelijk is, informeren we de omgeving tijdig.”

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van Infrasite. Daarnaast is hij hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij online vakbladuitgeverij ProMedia.