Wim Kuijken herbenoemd als Deltacommissaris

Wim Kuijken is herbenoemd als Deltacommissaris, op voorstel van minister Schultz van Infrastructuur en Milieu. De herbenoeming is overeenkomstig de Deltawet bij Koninklijk Besluit bekrachtigd en gaat in op 1 februari 2017.

W.J. (Wim) Kuijken stelt als de regeringscommissaris voor het Deltaprogramma jaarlijks het nationale Deltaprogramma op en bewaakt de voortgang namens het kabinet en de andere bestuurlijke partners in het Deltaprogramma. De taken en bevoegdheden van de Deltacommissaris zijn vastgelegd in de Deltawet.

Ruimtelijk econoom Kuijken is op 1 februari 2010 officieel gestart als 1e Deltacommissaris. Eerder vervulde Kuijken de functie van Secretaris- Generaal bij de ministeries van Verkeer en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Algemene Zaken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)