Themadag Kanaalpark op 24 mei in het informatiecentrum

Op zaterdag 24 mei vindt er in het Informatiecentrum Omlegging Zuid-Willemsvaart een themadag plaats over het Kanaalpark. De gemeente ’s-Hertogenbosch realiseert dit park ten oosten van het Máximakanaal. Deze dag wordt georganiseerd door Rijkswaterstaat samen met de gemeente ’s-Hertogenbosch en vindt plaats in het informatiecentrum aan de Kloosterstraat 4 in Rosmalen.

Het centrum is op deze dag geopend van 10.00 – 15.00 uur. Om 11.00 en 13.00 uur wordt er een presentatie gegeven. U kunt zich tot en met donderdag 22 mei aanmelden via e-mail.

Vissen, vogels en zoogdieren

Het Kanaalpark is een landschapspark dat zich uitstrekt van Berlicum tot aan de Maas, ten oosten van het Máximakanaal. De Rosmalense Aa vormt de kern van het park. Dit is een volledig nieuwe beek die aftakt van de Aa en over een lengte van zeven kilometer slingert naar de Maas. In het park zullen vele vis-, vogel- en zoogdiersoorten zich thuis gaan voelen. Ook valt er te genieten van verschillende landschappen. In het park komt een netwerk van wandel- en fietspaden. De aanleg van het park is een project van de gemeente ’s-Hertogenbosch in samenwerking met de gemeente Sint-Michielsgestel, waterschap Aa en Maas, provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat.

Eerste contouren

De werkzaamheden van het Kanaalpark zijn dit voorjaar van start gegaan en zullen naar verwachting eind dit jaar klaar zijn. De eerste contouren van dit landschapspark zijn inmiddels zichtbaar: zo zijn er al een aantal poelen uitgegraven. Tijdens de themadag krijgt u antwoorden op vragen als: hoe komt het park eruit te zien? Welke bomen en struiken kan ik hier straks vinden? Welke dieren kan ik tegen komen?

Aanmelden presentaties

U kunt op twee momenten een presentatie over het Kanaalpark bijwonen. U kunt zich hiervoor tot en met donderdag 22 mei aanmelden door een e-mail te sturen. Geef daarbij aan welke presentatie u wilt bijwonen: om 11.00 uur of om 13.00 uur.

Aanleg Máximakanaal: Brabant beter bereikbaar over water

In opdracht van Rijkswaterstaat legt WillemsUnie ten oosten van ‘s-Hertogenbosch een nieuw kanaal aan met een lengte van negen kilometer. Dit kanaal wordt het Máximakanaal genoemd. De aftakking begint bij Den Dungen en loopt via Rosmalen en natuurgebied De Koornwaard richting de Maas. Twee nieuwe sluizen (sluis Hintham en sluis Empel) overbruggen het verschil in waterniveau. Daarnaast worden er acht bruggen aangelegd over het toekomstig kanaal. Hiervan zijn er in 2013 al verschillende in gebruik genomen door het verkeer.

Met de aanleg van het Máximakanaal werkt Rijkswaterstaat aan een beter bereikbaar Brabant over water. Eind 2014 kunnen schepen met maximaal drie lagen containers vanaf de Maas naar de containerterminal in Veghel varen. Daarmee verbetert ook de leefbaarheid in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch. Openstaande bruggen met rijen wachtende auto’s behoren dan tot het verleden.

Bekijk de overzichtskaart (PDF, 87.8 kB) van het Kanaalpark.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat