DHV-consortium wint adviescontract voor Deltaplan Vietnam

Agentschap NL heeft het contract voor het leveren van adviesdiensten voor het Mekong Deltaplan in Vietnam toegekend aan een consortium onder leiding van advies- en ingenieursbureau DHV. Andere deelnemers in het consortium zijn Royal Haskoning, Wageningen UR, Deltares, RebelGroup en Unesco-IHE.

De Mekongdelta is met 17 miljoen inwoners één van de meest dichtbevolkte gebieden ter wereld. Tegelijkertijd is het één van de meest productieve landbouwgebieden van Vietnam. De Mekongdelta krijgt echter in toenemende mate te maken met de gevolgen van klimaatverandering.

Om tot een duurzame ontwikkeling en behoud van de Mekongdelta te komen is een integrale aanpak nodig die kijkt naar de problematiek van de zware overstromingen, verzilting van landbouwgronden, tijdelijke droogte, onvoldoende irrigatiecapaciteit, en de bedreiging van waardevolle ecosystemen. De intensieve landbouw, stedelijke ontwikkeling en de industrialisatie concurreren bovendien om de beschikbare ruimte.

Nederlandse expertise voor Vietnamees Deltaplan

In het Viet Nam – Netherlands Strategic Partnership Arrangement over klimaatadaptatie en watermanagement is afgesproken dat Nederland en Vietnam samenwerken in de ontwikkeling van het Mekong Deltaplan.

Prof. dr. Cees Veerman en andere leden van de Nederlandse Deltacommissie 2008 adviseren rechtstreeks de Vietnamese Prime Minister Nguyen Tan Dung en de Vietnamese projectorganisatie die in het leven is geroepen om het Mekong Deltaplan vorm te geven.

Het Deltaplan beoogt een strategische langetermijnvisie te ontwikkelen (2100) voor de Mekongdelta in Vietnam, een lange termijn Deltaprogramma met een pakket maatregelen voor de korte termijn (2015-2025) en een versterking van de water governance voor de delta.

Samen met Cees Veerman, voormalige leden van de Nederlandse Deltacommissie 2008 en Vietnamese werkgroepen, gaat het DHV-consortium het Deltaplanproces mede vormgeven. Het consortium adviseert daarbij over het watersysteem, landgebruik, scenario-ontwikkeling en water governance. Voorts adviseert het DHV-consortium over het proces van het ontwikkelen van een Deltaplan.

Winfried Pietersen, projectdirecteur van DHV: “Het belangrijkste is dat de Vietnamezen onze kennis en ervaring benutten om een heldere langetermijnvisie te ontwikkelen die daadwerkelijk richting kan geven aan de duurzame ontwikkeling van de waardevolle Mekongdelta.”

Het project is onderdeel van Water Mondiaal, de paraplu voor de wereldwijde waterinzet vanuit Nederland, gericht op samenwerking van de Nederlandse watersector in Deltalanden waaronder Vietnam. Het proposal van het DHV-consortium is beoordeeld op kwaliteit van het Plan van Aanpak, voorgesteld team en prijs.

Het project wordt gefinancierd door het programma Partners voor Water, uitgevoerd door Agentschap NL. De duur van het project bedraagt 18 maanden en de opdrachtsom is 750.000 euro.

DHV en Vietnam

DHV is bij meerdere projecten in Vietnam betrokken waaronder twee grote drinkwaterprojecten waarbij van rivierwater drinkwater wordt gemaakt en het verbreden en verdiepen van 250km van de Mekong rivier incl. nieuwbouw en renovatie van 18 bruggen en een sluis.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Royal HaskoningDHV