Themadag archeologie in infocentrum Zuid-Willemsvaart

Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie WillemsUnie organiseren zaterdag 5 november een speciale themadag over archeologisch onderzoek in het informatiecentrum Zuid-Willemsvaart. Centraal staat het project Omlegging Zuid-Willemsvaart. Het informatiecentrum staat tijdens deze zaterdagopenstelling in het teken van de vondsten tot nu toe en de interessante gebieden die nog onderzocht moeten worden.

In 2009 is voor het gehele tracé een archeologisch vooronderzoek gestart. Daaruit bleek op welke locaties binnen het tracé archeologische sporen te verwachten waren. Om meer duidelijkheid te krijgen hierover zijn op enkele locaties grondboringen gedaan of proefsleuven gegraven. Hieruit bleek dat er interessante sporen van het beleg van ’s-Hertogenbosch uit 1629 te vinden zijn. Over dit zeventiende-eeuwse verdedigingswerk dat rond de stad werd aangelegd om de ‘Spanjegetrouwen’ te verjagen, is voornamelijk informatie bekend uit historische bronnen zoals kaarten en geschriften. Door het archeologisch vooronderzoek in het kader van de omlegging is onlangs meer over de ligging en de resten van de linie bekend geworden. In 2012 en 2013 zullen op verschillende plekken de sporen en vondsten van het zeventiende-eeuwse beleg nader worden onderzocht. Tijdens de themadag geven we hier alvast een voorproefje van.

Presentaties

Voor geïnteresseerden worden twee presentaties gehouden over het project, het archeologisch belang voor de gemeente en de eerste resultaten van het onderzoek. De eerste presentatie start om 10.00 uur en de tweede om 13.00 uur. De duur van de presentatie is een uur. Na afloop is er tijdens een informatiemarkt gelegenheid om vragen te stellen aan de archeologen, resultaten en vondsten te bekijken en verder door te praten over het onderzoek.

Themadag archeologie

Wanneer: zaterdag 5 november

Locatie: informatiecentrum Zuid-Willemsvaart, Kloosterstraat 4 in Rosmalen

Tijdstip: presentaties om 10.00 uur en om 13.00 uur (deze zijn hetzelfde)

Het is noodzakelijk dat bezoekers zich aanmelden. Dat kan via het volgende e-mailadres: informatiecentrum-zuid-willemsvaart@rws.nl of per telefoon: 073-5234360

Omlegging Zuid-Willemsvaart

In opdracht van Rijkswaterstaat legt WillemsUnie ten oosten van ‘s-Hertogenbosch een nieuw kanaal aan met een lengte van negen kilometer. De aftakking begint bij Den Dungen en loopt via Rosmalen en natuurgebied De Koornwaard richting de Maas. Twee nieuwe sluizen bij Berlicum en Empel overbruggen het verschil in waterniveau. Daarnaast worden er zeven bruggen aangelegd over het toekomstig kanaal. De voorbereidende fase is begin 2012 afgerond. In het voorjaar van 2012 start de daadwerkelijke aanleg. Met de omlegging van de Zuid-Willemsvaart werkt Rijkswaterstaat aan een beter bereikbaar Brabant over water. Na de omlegging kunnen schepen met maximaal drie lagen containers naar de containerterminal in Veghel varen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Themadag archeologie in infocentrum Zuid-Willemsvaart | Infrasite

Themadag archeologie in infocentrum Zuid-Willemsvaart

Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie WillemsUnie organiseren zaterdag 5 november een speciale themadag over archeologisch onderzoek in het informatiecentrum Zuid-Willemsvaart. Centraal staat het project Omlegging Zuid-Willemsvaart. Het informatiecentrum staat tijdens deze zaterdagopenstelling in het teken van de vondsten tot nu toe en de interessante gebieden die nog onderzocht moeten worden.

In 2009 is voor het gehele tracé een archeologisch vooronderzoek gestart. Daaruit bleek op welke locaties binnen het tracé archeologische sporen te verwachten waren. Om meer duidelijkheid te krijgen hierover zijn op enkele locaties grondboringen gedaan of proefsleuven gegraven. Hieruit bleek dat er interessante sporen van het beleg van ’s-Hertogenbosch uit 1629 te vinden zijn. Over dit zeventiende-eeuwse verdedigingswerk dat rond de stad werd aangelegd om de ‘Spanjegetrouwen’ te verjagen, is voornamelijk informatie bekend uit historische bronnen zoals kaarten en geschriften. Door het archeologisch vooronderzoek in het kader van de omlegging is onlangs meer over de ligging en de resten van de linie bekend geworden. In 2012 en 2013 zullen op verschillende plekken de sporen en vondsten van het zeventiende-eeuwse beleg nader worden onderzocht. Tijdens de themadag geven we hier alvast een voorproefje van.

Presentaties

Voor geïnteresseerden worden twee presentaties gehouden over het project, het archeologisch belang voor de gemeente en de eerste resultaten van het onderzoek. De eerste presentatie start om 10.00 uur en de tweede om 13.00 uur. De duur van de presentatie is een uur. Na afloop is er tijdens een informatiemarkt gelegenheid om vragen te stellen aan de archeologen, resultaten en vondsten te bekijken en verder door te praten over het onderzoek.

Themadag archeologie

Wanneer: zaterdag 5 november

Locatie: informatiecentrum Zuid-Willemsvaart, Kloosterstraat 4 in Rosmalen

Tijdstip: presentaties om 10.00 uur en om 13.00 uur (deze zijn hetzelfde)

Het is noodzakelijk dat bezoekers zich aanmelden. Dat kan via het volgende e-mailadres: informatiecentrum-zuid-willemsvaart@rws.nl of per telefoon: 073-5234360

Omlegging Zuid-Willemsvaart

In opdracht van Rijkswaterstaat legt WillemsUnie ten oosten van ‘s-Hertogenbosch een nieuw kanaal aan met een lengte van negen kilometer. De aftakking begint bij Den Dungen en loopt via Rosmalen en natuurgebied De Koornwaard richting de Maas. Twee nieuwe sluizen bij Berlicum en Empel overbruggen het verschil in waterniveau. Daarnaast worden er zeven bruggen aangelegd over het toekomstig kanaal. De voorbereidende fase is begin 2012 afgerond. In het voorjaar van 2012 start de daadwerkelijke aanleg. Met de omlegging van de Zuid-Willemsvaart werkt Rijkswaterstaat aan een beter bereikbaar Brabant over water. Na de omlegging kunnen schepen met maximaal drie lagen containers naar de containerterminal in Veghel varen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat