Waterbelangen in nationale structuurvisie getoetst

Voor het eerst hebben de waterschappen een nationale structuurvisie op waterbelangen getoetst. Met de Unie van Waterschappen als regisseur is deze zomer met het ministerie een watertoets uitgevoerd. Dit is de eerste keer dat dit voor een nationale structuurvisie is gebeurt.

Ruimte maken voor groei en beweging: dat is de leidende gedachte in de ‘Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte’, die minister Schultz van Haegen op 14 juni presenteerde. Het ministerie van Infrastructuur en Ruimte heeft hierin haar ambities, belangen en opgaven tot 2040 vastgelegd.

Uitgebreid advies van de waterschappen

De toets heeft geleid tot een uitgebreid wateradvies vanuit de Unie van Waterschappen aan de Minister van Infrastructuur en Milieu. Een belangrijk onderdeel van het advies is dat het in beeld brengen van de gevolgen van lokale en nationale maatregelen op regionale watersystemen nog ontbreekt, zoals bij het bouwen van nieuwe elektriciteitscentrales.

Goed en veilig waterbeheer

Door de waterschappen wordt geadviseerd om voor de toekomstige invulling van de regionale gebiedsagenda’s deze gevolgen in beeld te brengen. De waterschappen zullen daarbij betrokken moeten worden. Uitgangspunt hierbij is dat de Rijksopgaven niet ten koste mogen gaan van een goed en veilig waterbeheer, waar de waterschappen verantwoordelijk voor zijn.

Ruimtelijke consequenties

Omdat de verschillende beleidsnota’s op het gebied van ruimte en mobiliteit gedateerd zijn door nieuwe politieke accenten en veranderende omstandigheden, was een actualisatie van het ruimtelijk beleid en het mobiliteitsbeleid nodig.

Nieuw, integraal kader

Ook vraagt de samenvoeging van de ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat tot een Ministerie van Infrastructuur en Milieu om een verdere integratie van het beleid. Daarmee geeft deze structuurvisie een nieuw, integraal kader voor het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op Rijksniveau en is het de ‘kapstok’ voor bestaand en nieuw rijksbeleid met ruimtelijke consequenties.

Visie waterschappen

Ruimtelijke plannen van andere overheden zijn vaak van invloed op doelen die de waterschappen willen bereiken. Beleid van waterschappen moet daarom worden vastgelegd in ruimtelijke plannen en kunnen deze plannen meerwaarde geven. De waterschappen willen conform het Nationaal Waterplan het watertoetsproces verbreden naar nieuwe onderwerpen als waterveiligheid, watertekort en waterkwaliteit en ook naar ruimtelijke planvormen waarvoor de watertoets nu niet wettelijk verplicht is.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Unie van Waterschappen (UVW)

Waterbelangen in nationale structuurvisie getoetst | Infrasite

Waterbelangen in nationale structuurvisie getoetst

Voor het eerst hebben de waterschappen een nationale structuurvisie op waterbelangen getoetst. Met de Unie van Waterschappen als regisseur is deze zomer met het ministerie een watertoets uitgevoerd. Dit is de eerste keer dat dit voor een nationale structuurvisie is gebeurt.

Ruimte maken voor groei en beweging: dat is de leidende gedachte in de ‘Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte’, die minister Schultz van Haegen op 14 juni presenteerde. Het ministerie van Infrastructuur en Ruimte heeft hierin haar ambities, belangen en opgaven tot 2040 vastgelegd.

Uitgebreid advies van de waterschappen

De toets heeft geleid tot een uitgebreid wateradvies vanuit de Unie van Waterschappen aan de Minister van Infrastructuur en Milieu. Een belangrijk onderdeel van het advies is dat het in beeld brengen van de gevolgen van lokale en nationale maatregelen op regionale watersystemen nog ontbreekt, zoals bij het bouwen van nieuwe elektriciteitscentrales.

Goed en veilig waterbeheer

Door de waterschappen wordt geadviseerd om voor de toekomstige invulling van de regionale gebiedsagenda’s deze gevolgen in beeld te brengen. De waterschappen zullen daarbij betrokken moeten worden. Uitgangspunt hierbij is dat de Rijksopgaven niet ten koste mogen gaan van een goed en veilig waterbeheer, waar de waterschappen verantwoordelijk voor zijn.

Ruimtelijke consequenties

Omdat de verschillende beleidsnota’s op het gebied van ruimte en mobiliteit gedateerd zijn door nieuwe politieke accenten en veranderende omstandigheden, was een actualisatie van het ruimtelijk beleid en het mobiliteitsbeleid nodig.

Nieuw, integraal kader

Ook vraagt de samenvoeging van de ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat tot een Ministerie van Infrastructuur en Milieu om een verdere integratie van het beleid. Daarmee geeft deze structuurvisie een nieuw, integraal kader voor het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op Rijksniveau en is het de ‘kapstok’ voor bestaand en nieuw rijksbeleid met ruimtelijke consequenties.

Visie waterschappen

Ruimtelijke plannen van andere overheden zijn vaak van invloed op doelen die de waterschappen willen bereiken. Beleid van waterschappen moet daarom worden vastgelegd in ruimtelijke plannen en kunnen deze plannen meerwaarde geven. De waterschappen willen conform het Nationaal Waterplan het watertoetsproces verbreden naar nieuwe onderwerpen als waterveiligheid, watertekort en waterkwaliteit en ook naar ruimtelijke planvormen waarvoor de watertoets nu niet wettelijk verplicht is.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Unie van Waterschappen (UVW)