Baggerwerk op Amsterdam-Rijnkanaal succesvol

Utrecht – Het baggerwerk dat Rijkswaterstaat in de voorzomer verricht heeft in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Tiel en Wijk bij Duurstede is succesvol verlopen. De hinder voor de scheepvaart was minimaal. Rijkswaterstaat gaat in 2007 op nog een aantal plekken in het Amsterdam-Rijnkanaal baggeren.

Baggeren is nodig om het kanaal op voldoende diepte voor de scheepvaart te houden. Rijkswaterstaat is bezig met de aanpak van achterstallig onderhoud aan het Amsterdam-Rijnknaal, het baggerwerk valt hieronder.

In Tiel is gebaggerd in de voorhaven van de Prins Bernhardsluis. Als extra op het voorgenomen werk is ook bij de remming en de sluisdeur van sluis 1 (de smalle sluiskolk) gebaggerd. Hiermee blijft het op deze locatie extra lang op orde. Circa 110.000 m³ baggerspecie is verwijderd en naar baggerdepots afgevoerd. Ondanks hoogwater in de uitvoeringsperiode is het werk met minimale hinder voor de scheepvaart uitgevoerd. Rijkswaterstaat en de aannemer hebben extra aandacht besteed aan het minimaal houden van de hinder voor de scheepvaart.

In Wijk bij Duurstede is zand gebaggerd op de kruising met de Lek. Dit niet-verontreinigde zand is verder stroomafwaarts teruggezet in de Lek omdat het in deze rivier juist regelmatig aangevuld moet worden. Het werk moest hier tijdens hoogwater wel tussentijds worden stilgezet en heeft circa twee weken langer geduurd dan gepland was. Ook hier was weinig hinder voor de scheepvaart.

Op een aantal andere plekken in het Amsterdam-Rijnkanaal en het Lekkanaal is baggeren op korte termijn nodig. Rijkswaterstaat bereidt dit momenteel voor. De uitvoering staat gepland in de periode april t/m september 2007

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Utrecht