Incidentmanagement: het kan altijd beter

Rotterdam – De filemeldingen op de radio doen wel eens anders vermoeden, maar Rijkswaterstaat loopt op het gebied van modern verkeersmanagement internationaal voorop. Toch valt er nog wel wat van het buitenland te leren. Van de Britten bijvoorbeeld, die de weggebruiker beter informeren en bovendien meer leren van ervaringen bij incidenten.

Dat bleek toen deelnemers aan de pilot Verkeersmanagement begin 2006 het Verenigd Koninkrijk bezochten. “De weggebruiker krijgt daar sneller en vollediger dan bij ons informatie over ongevallen, evenementen en wegafzettingen”, zegt Corianne Stevens, namens Grontmij pilotbegeleider bij de Verkeerscentrale Noord-West Nederland. “Zij managen die informatie beter dan wij. Dat was heel leerzaam.”

Hot en cold debriefs
Nog meer indruk maakte de manier waarop de Britten leren van hun ervaringen bij incidenten. “Zij doen aan hot en cold debriefs”, aldus Stevens. “Meteen (hot) of een paar weken (cold) na een incident gaan betrokkenen van hulpdiensten en wegbeheerder bespreken hoe de afwikkeling ging, of iedereen zich aan de procedures hield en of aanpassing van die procedures nodig is. Hun motto? Incidentmanagement kan altijd beter.”

Direct betrokkenen

Het Britse systeem van hot en cold debriefs is niet één op één in de pilot overgenomen, maar elementen eruit wel. “Volledig kopiëren kan niet”, zegt Stevens. “De Britten zijn sneller geneigd procedures te veranderen, omdat zij heel proceduregericht zijn. Wij geven mensen meer eigen verantwoordelijkheid en moeten het dus hebben van overtuigingskracht, via communicatie en werkoverleggen. Bij ons zullen procedures pas veranderen als bepaalde verbeterpunten bij herhaling in de evaluaties terugkomen. Daar komt bij dat de evaluaties hier niet standaard, maar alleen op verzoek plaatsvinden. Wie na een incident denkt dat dingen beter kunnen, kan zo’n evaluatie aanvragen. Meestal organiseert Rijkswaterstaat dan een bijeenkomst.”

Ook kleinere incidenten

Inmiddels zijn dit jaar binnen de pilot al diverse incidenten geëvalueerd. Zoals de storm van 18 januari, toen de A2 moest worden afgesloten omdat delen van een geluidsscherm op de weg lagen. Of de brand op een viskotter, enkele weken later. Omdat giftige dampen vrijkwamen moest een heel gebied bij Velsen worden geëvacueerd. “Evaluaties waren er al”, aldus Stevens. “Maar die vonden altijd op managementniveau plaats en gingen alleen over de grote incidenten. Het nieuwe van de Britse aanpak is dat we nu ook kleinere incidenten evalueren en dat niet het management, maar de weginspecteur en de mensen van de hulpdiensten de evaluaties doen. Onze ervaringen zijn inmiddels zo positief, dat de hot en cold debriefs overal in Nederland zullen worden ingevoerd.”

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Partnerprogramma Infrastructuur Management (PIM)