Netwerkgericht aanbesteden 9-03-2007 RWS Zeeland

Middelburg – Op 9 maart 2007 organiseert Rijkswaterstaat Zeeland twee bijeenkomsten:

  • OCHTEND – Informatieochtend over inovatieve contracten;
  • MIDDAG – Workshop met Marktpartijen over netwerkgericht inkopen.

MIDDAG – Rijkswaterstaat organiseert consultatieworkshop over netwerkgericht aanbesteden
Op vrijdag 9 maart 2007 van 13.30 uur tot 16.30 uur organiseert Rijkswaterstaat Zeeland een workshop voor marktpartijen. Tijdens de workshop vraagt Rijkswaterstaat de marktpartijen actief mee te denken over de wijze van aanbesteden van het project netwerkgeoriënteerd inkopen, één van de pilots binnen het Partnerprogramma Infrastructuur Management (PIM). Op de bijeenkomst wordt dieper ingegaan op de eisen en verwachtingen die het netwerkgericht inkopen van zowel Rijkswaterstaat als van de markt vraagt.

PIM
Rijkswaterstaat wil de samenwerking met de markt vergaand veranderen. In de beoogde samenwerking behoudt Rijkswaterstaat de eindverantwoordelijkheid voor de doorstroming van het (scheepvaart)verkeer. Tegelijkertijd treedt de organisatie meer en meer terug uit de uitvoering en directe aansturing van het onderhoudswerk. Rijkswaterstaat is daarbij de regisseur, terwijl bedrijven zelfstandig organiseren hoe en wanneer zij het onderhoud plegen. Zij krijgen meer verantwoordelijkheid en meer handelingsvrijheid om hun capaciteiten te benutten.

In het Partnerprogramma Infrastructuur Management (PIM) ontwikkelt Rijkswaterstaat samen met publieke en private partners uit binnen- en buitenland, nieuwe werkwijzen. In de pilots wordt gekeken of de best practices ook in Nederland toepasbaar zijn.

Eén van de vier landelijke pilots betreft het anders inkopen van het onderhoud van de vaarroute Hansweert – Krammersluizen.

Service provider contract
In een groeitraject van circa tweeënhalf jaar wil Rijkswaterstaat samen met een marktpartij een contract ontwikkelen, waarbij de marktpartij de integrale instandhouding van een netwerk uitvoert. Het contract moet in de toekomst de huidige tientallen contracten vervangen. Vanaf 2010 moet het groeicontract uitgewerkt zijn tot een service provider contract.

Contractbegeleiding
Tijdens de pilot ondersteunen ingenieurs- en adviesbureaus Grontmij en Atkins Rijkswaterstaat en de betrokken marktpartij bij het opnemen van hun nieuwe rol. Bovendien onderzoeken zij of het (steeds vernieuwende) contract werkt zoals de partijen willen.

OCHTEND – Andere Innovatieve projecten binnen Rijkswaterstaat Zeeland
Vrijdagochtend 9 maart 2007 van 9.30 uur tot 12.45 uur organiseert Rijkswaterstaat Zeeland een informatiebijeenkomst voor aannemers en ingenieursbureaus.
Tijdens de bijeenkomst wordt een aantal innovatieve projecten die in de komende twee jaar van start gaan kort toegelicht. Het gaat hierbij om de pilot netwerkgeoriënteerd inkopen, de aanleg van de Vlaketunnel, planning van zeeweringen, natuurcompensatie Perkpolder en een nieuw model contract voor alle werkzaamheden van elektrotechnische en werktuigbouwkundige aard.

Bijwonen bijeenkomsten
Beide bijeenkomsten vinden plaats op de Poelendaelesingel 18 in Middelburg. Geïnteresseerden voor het zowel het ochtend- als het middagprogramma kunnen het programma en aanmeldformulier aanvragen bij annemarie.smit@rws.nl

Meer weten over het Partnerprogramma Infrastructuur Management?
Wilt u meer weten over het partnerprogramma PIM of de pilots die daaronder vallen, kijk dan op www.projectpim.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Zeeland