Transportministers EU bespreken verkeersveiligheid

Den Haag – Het aantal verkeersslachtoffers in Europa moet in 2010 gehalveerd zijn. Dat is de voornaamste Europese ambitie op het gebied van verkeersveiligheid. Transportministers uit 33 Europese landen komen op 25 en 26 oktober bijeen in Verona, Italië, voor een conferentie over verkeersveiligheid. De conferentie is georganiseerd door de Italiaanse transportminister Lunardie en minister Peijs.

Tijdens een eerdere bijeenkomst van transportministers in 2003 in Verona is de Verklaring van Verona opgesteld, met een leidraad voor de realisatie van de ambities. Het Italiaans-Nederlandse co-voorzitterschap wil tijdens de conferentie van volgende week de uitvoering van de Verklaring Van Verona aan de orde stellen. Daarbij staan vier onderwerpen centraal:

1) verbetering van het veiligheidsniveau van de Europese wegen;
2) financiering van verbetering van verkeersveiligheid;
3) de rol van handhaving;
4) de bijdrage van voertuigtechnologie aan de verkeersveiligheid.

Daarnaast worden ervaringen uitgewisseld en concrete voorbeelden en ideeën besproken. Ook komt intensieve Europese samenwerking aan bod, met het oog op de toenemende mobiliteit op de Europese wegen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Transportministers EU bespreken verkeersveiligheid | Infrasite

Transportministers EU bespreken verkeersveiligheid

Den Haag – Het aantal verkeersslachtoffers in Europa moet in 2010 gehalveerd zijn. Dat is de voornaamste Europese ambitie op het gebied van verkeersveiligheid. Transportministers uit 33 Europese landen komen op 25 en 26 oktober bijeen in Verona, Italië, voor een conferentie over verkeersveiligheid. De conferentie is georganiseerd door de Italiaanse transportminister Lunardie en minister Peijs.

Tijdens een eerdere bijeenkomst van transportministers in 2003 in Verona is de Verklaring van Verona opgesteld, met een leidraad voor de realisatie van de ambities. Het Italiaans-Nederlandse co-voorzitterschap wil tijdens de conferentie van volgende week de uitvoering van de Verklaring Van Verona aan de orde stellen. Daarbij staan vier onderwerpen centraal:

1) verbetering van het veiligheidsniveau van de Europese wegen;
2) financiering van verbetering van verkeersveiligheid;
3) de rol van handhaving;
4) de bijdrage van voertuigtechnologie aan de verkeersveiligheid.

Daarnaast worden ervaringen uitgewisseld en concrete voorbeelden en ideeën besproken. Ook komt intensieve Europese samenwerking aan bod, met het oog op de toenemende mobiliteit op de Europese wegen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat