Stagnatie bouwprojecten door milieuregelgeving

Bijna één op de drie bouwprojecten in Nederland stagneert door milieuregelgeving. Dit is de conclusie van een onderzoek uitgevoerd door Bouwkennis. Het onderzoek werd opgesteld in samenwerking met Oranjewoud en ONRI in het kader van een verder uit te werken Master Thesis van Bernardo Korenberg voor de Master Vastgoedkunde.

Vooruitlopend op de definitieve resultaten die begin 2006 beschikbaar komen, kunnen al enkele opvallende conclusies worden getrokken.

In totaal werden 339 enquêtes afgenomen onder gemeenten, woningcorporaties, zelfontwikkelende bouwers en projectontwikkelaars. Uit het onderzoek blijkt dat gemiddeld één op de drie bouwprojecten stagneert door milieuregelgeving.

Zo geven gemeenten aan dat een kwart van de projecten hierdoor stagneert. Bij woningcorporaties is dit 29 procent. Bij de zelfontwikkelende bouwer ligt het percentage met 35 procent aanzienlijk hoger en de projectontwikkelaar doet hier met 42 procent nog een schepje bovenop.

De grootste knelpunten zijn geluid en bodemverontreiniging. Externe veiligheid en beschermde diersoorten worden als de minst grote knelpunten gezien.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Oranjewoud Beheer B.V.