ASSET Rail verwerft onderhoudscontract NL railinfrastructuur

Innovatieve asset management benadering levert succes op

Imtech, Dura Vermeer en Arcadis maken bekend dat ASSET Rail in de aanbesteding van ProRail, beheerder van het Nederlandse railinfrastructuur netwerk, opdracht heeft gekregen voor het beheer, technisch onderhoud en storingsherstel aan de railinfrastructuur in de regio Arnhem-Nijmegen / Achterhoek. Op vrijdag 29 februari 2008 wordt het contract met een looptijd van zes jaar ondertekend. ASSET Rail is een joint venture van technische dienstverlener Imtech (40%), bouwer Dura Vermeer (40%) en ingenieursbureau Arcadis (20%). De opdracht vertegenwoordigt een totale waarde van ruim 90 miljoen euro. Het contract is het eerste Nederlandse contract voor prestatiegericht onderhoud aan de railinfrastructuur dat in concurrentie is aanbesteed.

Het Nederlandse spoorwegnet is één van de drukste railnetwerken ter wereld. Ten behoeve van een zo hoog mogelijke beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid is onderhoud noodzakelijk. ASSET Rail beschikt over specialistische kennis van alle relevante vakdisciplines op het gebied van railinfrastructuur. Vanaf 2005 heeft ASSET Rail in opdracht van ProRail onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de BetuweRoute. Dit als proefproject in het kader van de erkenningsregeling. Deze erkenning werd onlangs door ProRail verlengd. ASSET Rail fungeert als totale dienstverlener – engineering, civieltechnisch én elektrotechnisch – met innovatieve oplossingen voor monitoring, onderhoud, upgrading, renovatie en nieuwbouw.

ASSET Rail wenst zich strategisch te onderscheiden van de drie huidige marktpartijen (Strukton, BAM en VolkerWessels) die actief zijn met onderhoud aan de railinfrastructuur. Het onderscheidend vermogen betreft een asset management benadering van de onderhoudsproblematiek. Dit is een min of meer vergelijkbare benadering waarmee Imtech en Dura Vermeer ook bij het contract voor het meerjarenonderhoud aan alle start- en landingsbanen op de luchthaven Schiphol succesvol zijn. Deze innovatieve benadering is gebaseerd op een kritische analyse van knelpunten binnen de railinfrastructuur en het op basis hiervan van opstellen van een prioriteitenplan waarmee te allen tijden continuïteit en veiligheid op de railinfrastructuur worden gegarandeerd. Deze benadering maakt hoge kwaliteit tegen relatief lage kosten mogelijk.

Voor ASSET Rail betekent deze opdracht een belangrijke doorbraak. De weg ligt nu open om met succes mee te dingen naar nieuwe onderhoudsgebieden die ProRail de komende jaren gefaseerd gaat aanbesteden, waarvan waarschijnlijk al twee percelen in 2008.

Profiel Imtech

Imtech N.V. is een Europese technische dienstverlener op het gebied van elektrotechniek, ICT en werktuigbouw. Met meer dan 18.000 medewerkers realiseert Imtech opbrengsten van ruim 3,3 miljard euro op jaarbasis. Imtech heeft sterke posities in de markten buildings, industry en infra/mobility in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Oost-Europa, de UK, Ierland en Spanje en in de mondiale maritieme markt. In totaal bedient Imtech 14.000 klanten. Imtech biedt toegevoegde waarde in de vorm van integrale en multidisciplinaire totaaloplossingen die leiden tot betere bedrijfsprocessen en meer rendement voor opdrachtgevers én van de klanten die zij op hun beurt bedienen. Imtech biedt ook oplossingen die bijdragen aan een duurzame samenleving, bijvoorbeeld op het gebied van energie, milieu, water en mobiliteit. De aandelen Imtech zijn genoteerd op de effectenbeurs van Euronext, waar Imtech is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX) en de Next 150 index.

Profiel ARCADIS

ARCADIS is een internationale onderneming die projectmanagement, adviezen en ingenieursdiensten levert voor het verbeteren van bereikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Het advies- en ingenieursbureau ontwikkelt, ontwerpt, implementeert, onderhoudt en exploiteert projecten op het gebied van infrastructuur, milieu en gebouwen. Dat doet ARCADIS voor bedrijven en overheden. Meer dan 12.000 mensen realiseren samen een concernomzet van € 1,5 miljard. Met een dicht netwerk van kantoren is ARCADIS multinationaal aanwezig. De internationale kennis en ervaring binnen de onderneming is gericht op meerwaarde voor de klanten.

Profiel Dura Vermeer

Dura Vermeer Groep NV is een vooraanstaande onderneming in de Nederlandse bouwbranche, die kan bogen op jarenlange ervaring met de ontwikkeling en realisatie van woning- en utiliteitsbouw en infrastructurele projecten. In samenwerking met partners biedt Dura Vermeer veelal integrale, innovatieve en toonaangevende oplossingen, zowel voor grote, complexe als kleine projecten. Met een omzet van 1 miljard euro en circa 3.400 medewerkers behoort Dura Vermeer tot de top van de bouwindustrie in Nederland.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Imtech N.V.