Start bouw kunstwerken Hanzelijn in Dronten en Lelystad

Bouwwerkzaamheden Hanzelijn in Dronten en Lelystad – de eerste werkzaamheden aan de kunstwerken gaan van start

Utrecht – De aanleg van de Hanzelijn krijgt steeds meer zichtbare vormen. Op verschillende plekken in Dronten en Lelystad zijn de vele zandbergen hiervan het bewijs. Binnenkort starten er op diverse lokaties verschillende bouwwerkzaamheden. De Combinatie Hanzelijn NL v.o.f. voert deze werkzaamheden uit in opdracht van ProRail.

Dronten en omgeving

Februari

Het zandspuiten van de eerste laag tussen de Biddingringweg en de Rendiertocht is eind februari afgerond. De bouwwerkzaamheden voor het spoorviaduct aan de Rendierweg starten eind februari. Hierna volgen de werkzaamheden aan het spoorviaduct over de Rivierendreef.

Ten oosten van de bebouwde kom van Dronten is begonnen met het grondwerk voor de spoorbaan. Op enkele locaties vindt dit grondwerk plaats onder begeleiding van een archeologisch team. Dit team houdt in de gaten of er archeologische vondsten in de grond aanwezig zijn. De bewoning in de Flevopolder stamt uit de vroeg prehistorische tijd, bekend als het stenen tijdperk. Eventuele vondsten worden door ProRail in samenwerking met de aannemer veilig gesteld.

Maart

Begin maart start de tweede en tevens laatste slag van het zandspuiten tussen de Biddingringweg en de Fazantendreef. Dan begint de aannemer ook met de heiwerkzaamheden bij de Lage Vaart voor de Energiebrug. Tevens start de aannemer met de omleiding bij de Elandweg. De weg blijft open voor het verkeer.

April

Deze maand starten de bouwwerkzaamheden aan de viaducten op De Noord en de Fazantendreef.

Lelystad en omgeving

In maart wordt de Swifterringweg omgelegd vanwege de bouw van de tunnel onder de toekomstige Hanzelijn en de N23. Half maart start de aannemer met de bouwkuip voor deze tunnel. Achtereenvolgend brengen zij stalen damwanden in de grond, ontgraven zij de bouwkuip, heien zij palen en ten slotte storten zij onderwaterbeton. In september kan dan de bouw van de tunnel beginnen.

De tijdelijke omlegging van de Binnenhavenweg blijft van kracht tot half 2009.

De bouwwerkzaamheden voor de aanleg van de Hanzelijn bij de kruising A6/Houtribweg zijn inmiddels in volle gang.

Hanzelijn

ProRail bouwt een nieuwe spoorlijn tussen Lelystad en Zwolle: de Hanzelijn. Vanaf december 2012 duurt een treinreis tussen beide steden slechts dertig minuten. Zodoende komen het noorden en noordoosten van Nederland in reistijd veel dichter bij de Randstad te liggen. Ook zorgt de Hanzelijn voor minder drukte op de Gooilijn en de Veluwelijn. Langs de Hanzelijn verrijzen nieuwe stations in Dronten en Kampen en wordt station Lelystad aangepast. Het tracé krijgt bovendien een nieuwe brug over de IJssel tussen Hattem en Zwolle en een tunnel onder het Drontermeer tussen Kampen en Dronten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProRail