Ruim 7 procent meer treinen in 2008

Utrecht – De capaciteit op het spoor voor 2008 is verdeeld en het onderhoudsrooster is vastgesteld. Het aantal treinen zal in het komende jaar toenemen tot 3 miljoen. Volgend jaar zullen er 200.000 treinen meer treinen rijden dan in 2007. Van de door de vervoerders aangevraagde capaciteit is meer dan 99,5% gehonoreerd. Op enkele trajecten is de infrastructuur overbelast en heeft ProRail bepaald welke aanvragen wel en welke niet gehonoreerd kunnen worden. Dit is gedaan aan de hand van het wettelijk kader dat de minister van Verkeer en Waterstaat daarvoor heeft opgesteld. De grenzen van het spoornetwerk zijn bereikt. Dit schrijft ProRail vrijdag 28 september 2007 in een brief aan de vervoerders waarin de definitieve verdeling wordt bekendgemaakt.

Ieder jaar wordt de capaciteit op het spoor verdeeld onder de reizigers- en goederenvervoerders en wordt tegelijkertijd het onderhoud van het spoor gepland. Volgens Bert Klerk, voorzitter raad van bestuur ProRail, was het ‘een megaklus om de beschikbaarheid van het spoor en de wensen van de vervoerders met elkaar in overeenstemming te brengen. Maar het is gelukt.’

Het aantal treinen dat over het spoorwegnet gaat rijden neemt toe. Volgend jaar rijden er 200 duizend treinen meer dan in 2007. Een half procent van de verzoeken van de vervoerders kon niet worden gehonoreerd. Enkele trajecten zijn overbelast verklaard. ProRail voorziet voor 2009 en de jaren daarna een toenemende spanning tussen de aanvragen van de vervoerders en de capaciteit van het spoorwegnet. ProRail heeft de minister van Verkeer en Waterstaat hierover recent geïnformeerd.

De wens van de provincie Noord-Brabant om in de weekendnachten capaciteit vrij te maken om treinen te laten rijden is gehonoreerd. De vervoerder kan nu op donderdag- vrijdag- en zaterdagnacht treinen laten rijden die de stations van Breda, Tilburg, Den Bosch en Eindhoven verbinden met Utrecht, Amsterdam, Leiden, Den Haag en Rotterdam.

Voor de Valleilijn waren aanvragen van Connexxion en Railion die samenvielen. Ondanks intensief overleg is het helaas niet gelukt overeenstemming te bereiken over deze concurrerende aanvragen. ProRail heeft ook hiervoor keuzes moeten maken. Dit baanvak is overbelast verklaard en op doordeweekse dagen kunnen 6 van de 150 door Connexxion aangevraagde treinen niet rijden.

Een intensiever gebruik van het spoor vraagt ook om meer onderhoud. ProRail gebruikt minder dan vijf procent van de spoorcapaciteit voor het onderhoud aan het spoor. Om treinhinder zoveel mogelijk te beperken, streeft ProRail ernaar om in 2008 vaker ’s nachts aan het spoor te werken. Sommige werkzaamheden kunnen alleen op de dag worden uitgevoerd vanwege de aard van de werkzaamheden of mogelijke overlast voor omwonenden. Daarnaast is de capaciteit bij aannemers in de nacht onvoldoende om ’s nachts meer mensen te laten werken. ProRail investeert jaarlijks 15 tot 25 miljoen extra in innovaties en nachtwerk om zoveel mogelijk treinverkeer mogelijk te maken.

Het werk aan het spoor wordt veiliger. Vanwege toegenomen veiligheidseisen vindt 90 procent van de werkzaamheden aan het spoor plaats terwijl het spoor buiten dienst is gesteld. Vorig jaar was dat 70 procent en de doelstelling om al het onderhoud in buitendienststelling te doen is komend jaar nog niet gehaald. De investeringen in innovaties werpen wel al vruchten af. In 2008 zullen 7 schouwtreinen en 4 mobiele werkplaatsen ingezet worden, waardoor niet alleen de veiligheid van baanwerkers beter kan worden gegarandeerd, maar waardoor ook de druk op de capaciteit vermindert.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Nieuw onderhoudsschema bedreigt treindienstregeling (24-09-2007)

Kamerbrief over Capaciteitstoedeling spoor (11-09-2007)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht ProRail

Ruim 7 procent meer treinen in 2008 | Infrasite

Ruim 7 procent meer treinen in 2008

Utrecht – De capaciteit op het spoor voor 2008 is verdeeld en het onderhoudsrooster is vastgesteld. Het aantal treinen zal in het komende jaar toenemen tot 3 miljoen. Volgend jaar zullen er 200.000 treinen meer treinen rijden dan in 2007. Van de door de vervoerders aangevraagde capaciteit is meer dan 99,5% gehonoreerd. Op enkele trajecten is de infrastructuur overbelast en heeft ProRail bepaald welke aanvragen wel en welke niet gehonoreerd kunnen worden. Dit is gedaan aan de hand van het wettelijk kader dat de minister van Verkeer en Waterstaat daarvoor heeft opgesteld. De grenzen van het spoornetwerk zijn bereikt. Dit schrijft ProRail vrijdag 28 september 2007 in een brief aan de vervoerders waarin de definitieve verdeling wordt bekendgemaakt.

Ieder jaar wordt de capaciteit op het spoor verdeeld onder de reizigers- en goederenvervoerders en wordt tegelijkertijd het onderhoud van het spoor gepland. Volgens Bert Klerk, voorzitter raad van bestuur ProRail, was het ‘een megaklus om de beschikbaarheid van het spoor en de wensen van de vervoerders met elkaar in overeenstemming te brengen. Maar het is gelukt.’

Het aantal treinen dat over het spoorwegnet gaat rijden neemt toe. Volgend jaar rijden er 200 duizend treinen meer dan in 2007. Een half procent van de verzoeken van de vervoerders kon niet worden gehonoreerd. Enkele trajecten zijn overbelast verklaard. ProRail voorziet voor 2009 en de jaren daarna een toenemende spanning tussen de aanvragen van de vervoerders en de capaciteit van het spoorwegnet. ProRail heeft de minister van Verkeer en Waterstaat hierover recent geïnformeerd.

De wens van de provincie Noord-Brabant om in de weekendnachten capaciteit vrij te maken om treinen te laten rijden is gehonoreerd. De vervoerder kan nu op donderdag- vrijdag- en zaterdagnacht treinen laten rijden die de stations van Breda, Tilburg, Den Bosch en Eindhoven verbinden met Utrecht, Amsterdam, Leiden, Den Haag en Rotterdam.

Voor de Valleilijn waren aanvragen van Connexxion en Railion die samenvielen. Ondanks intensief overleg is het helaas niet gelukt overeenstemming te bereiken over deze concurrerende aanvragen. ProRail heeft ook hiervoor keuzes moeten maken. Dit baanvak is overbelast verklaard en op doordeweekse dagen kunnen 6 van de 150 door Connexxion aangevraagde treinen niet rijden.

Een intensiever gebruik van het spoor vraagt ook om meer onderhoud. ProRail gebruikt minder dan vijf procent van de spoorcapaciteit voor het onderhoud aan het spoor. Om treinhinder zoveel mogelijk te beperken, streeft ProRail ernaar om in 2008 vaker ’s nachts aan het spoor te werken. Sommige werkzaamheden kunnen alleen op de dag worden uitgevoerd vanwege de aard van de werkzaamheden of mogelijke overlast voor omwonenden. Daarnaast is de capaciteit bij aannemers in de nacht onvoldoende om ’s nachts meer mensen te laten werken. ProRail investeert jaarlijks 15 tot 25 miljoen extra in innovaties en nachtwerk om zoveel mogelijk treinverkeer mogelijk te maken.

Het werk aan het spoor wordt veiliger. Vanwege toegenomen veiligheidseisen vindt 90 procent van de werkzaamheden aan het spoor plaats terwijl het spoor buiten dienst is gesteld. Vorig jaar was dat 70 procent en de doelstelling om al het onderhoud in buitendienststelling te doen is komend jaar nog niet gehaald. De investeringen in innovaties werpen wel al vruchten af. In 2008 zullen 7 schouwtreinen en 4 mobiele werkplaatsen ingezet worden, waardoor niet alleen de veiligheid van baanwerkers beter kan worden gegarandeerd, maar waardoor ook de druk op de capaciteit vermindert.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Nieuw onderhoudsschema bedreigt treindienstregeling (24-09-2007)

Kamerbrief over Capaciteitstoedeling spoor (11-09-2007)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht ProRail