Hattem wil uitstel aanbesteding spoorbrug Hanz

Gemeente Hattem roept Tweede Kamer op aanbesteding IJssel-spoorbrug Hanzelijn uit te stellen

Hattem – Op vrijdag 25 augustus 2006 ontvangen alle leden van de Tweede Kamer een brief van de gemeente Hattem. Daarin worden zij dringend gevraagd de minister van Verkeer en Waterstaat op te roepen de besluitvorming rondom de aanbesteding van de bouw van een nieuwe spoorbrug in de Hanzelijn over de IJssel uit te stellen.

De gemeente doet deze oproep zodat in de nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer een echte heroverweging kan plaatsvinden ten aanzien van de snelle verbinding tussen het Noorden en de Randstad in al haar facetten. De voornaamste redenen hiervoor zijn de ontwikkelingen rondom de aanleg van de Zuiderzeelijn, de te verwachten gevolgen van de opwaardering van de Hanzelijn en het feit dat het huidige missionaire kabinet geen onomkeerbare besluiten mag nemen.

De betreffende brief is in hieronder te vinden.

Geacht kamerlid,

De actualiteit dwingt de gemeente Hattem u nogmaals te benaderen over de gevolgen van de nieuwe spoorbrug in de Hanzelijn over de IJssel.

Het huidige kabinet mag geen onomkeerbare beslissingen nemen. Binnenkort gaat echter de aanbesteding van de nieuwe spoorbrug beginnen en dat is een onomkeerbare zaak. De gemeente Hattem vindt, dat de aanbesteding uitgesteld moet worden. Het is niet verstandig om de brug nu definitief aan te leggen, terwijl nog niet duidelijk is hoe het Noorden van Nederland verder zal worden ontsloten en nog onbekend is wat daar de effecten van zullen zijn.

Er is erg veel onzekerheid over de aanleg van de Zuiderzeelijn. Als de Zuiderzeelijn niet doorgaat, zal de snelle verbinding van het Noorden met de Randstad geheel via de Hanzelijn verlopen. De nu geplande Hanzelijn zal hiervoor onvoldoende capaciteit hebben en zal moeten worden opgewaardeerd naar een Hanzelijn + of ++. Maar dit zal ook betekenen, dat het IJsselgebied rondom de spoorbrug veel zwaarder belast zal gaan worden.

Verder is in het voorjaar van 2005 besloten, dat de zeer nabijgelegen brug in de A28 zal worden uitgebreid met twee extra rijstroken. Het OTB komt dit najaar ter inzage. Ook dit betekent een extra belasting van het IJsselgebied rondom de nieuwe spoorbrug.

De Raad van State was op 29 december 2004 van mening dat de nieuwe spoorbrug aangelegd zou kunnen worden binnen het kader van de Habitat- en Vogelrichtlijnen. Het was echter een grensgeval.

De twee beschreven ontwikkelingen zullen er zeker voor zorgen, dat de druk op het IJsselgebied rondom de spoorbrug onaanvaardbaar zal worden in het kader van de natuurbeschermingswetgeving.

De gemeente Hattem heeft geen direct voordeel bij de Hanzelijn. Een groot, nog niet in deze brief genoemd, nadeel is de aanleg van een 9 meter hoge dijk vanaf de spoorbrug tot over de A28 over een lengte van bijna 2 kilometer dwars door het noordelijke deel van de gemeente. Toch ziet de gemeente Hattem het belang van de Hanzelijn en wil zij constructief meewerken aan een snelle verbinding van het Noorden naar de Randstad. Daarom vinden wij het van groot belang dat u de minister nogmaals oproept over te gaan tot het bouwen van een tunnel. Daarbij brengen wij u nadrukkelijk de motie van Slob, Dijksma, Duijvendak, Hermans, Gerkens en Van der Staaij onder de aandacht, die u op 29 april 2004 hebt aangenomen met alleen de frakties van het CDA en de VVD als tegenstemmers.

De minister heeft aangegeven die motie niet uit te voeren. Haar argumenten daarvoor zijn ons inziens niet valide. Vertraging door de bouw van een tunnel is absoluut niet aan de orde, als de procedures maar naast elkaar lopen in plaats van na elkaar. In Brussel ligt nog steeds geld klaar voor dit soort projecten en het aanbestedingsvoordeel is nog steeds in te boeken. Momenteel levert het aardgas uit het noorden van ons land veel extra geld op. Het lijkt de gemeente Hattem redelijk een (klein) deel van deze extra inkomsten direct aan het Noorden te besteden door het eventuele gat in de financiële dekking van de tunnel te dichten. Kortom, de motie van 29 april 2004 heeft nog niets aan waarde ingeboet.

De aanleg van de spoorbrug is een onomkeerbare beslissing. Ligt de brug er eenmaal, dan komt een tunnel niet meer in beeld. Daarmee loopt het Noorden de kans, dat de ontsluiting naar de rest van Nederland verre van optimaal blijft. De uitbreiding van de capaciteit van de A28 bij Zwolle en een eventuele Hanzelijn +/++ komen dan rechtstreeks in gevaar. Daarbij wordt een brug voor een periode van vele generaties gebouwd en zal zij, en het bijbehorende lange, zeer hoge dijklichaam, al die tijd het fraaie IJsselgebied in geluid en aanblik overheersen.

Wij vragen u met klem om de minister de aanbesteding voor de nieuwe spoorbrug uit te laten stellen om in de nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer een echte heroverweging te kunnen maken ten aanzien van de snelle verbinding van het Noorden naar de Randstad in al haar facetten. Daarbij gaan wij er van uit, dat de IJssel gekruist zal moeten worden via een tunnel.

Dit kan nog steeds op het gewenste tijdstip (2012) zolang de procedures op elkaar afgestemd worden. De gemeente Hattem heeft daar alle vertrouwen in en wij hopen dat u tot dezelfde conclusie zult komen.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem

P.A. Zoon A.G. Borst L. Teuben

c.c. Minister van Verkeer en Waterstaat, Provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Flevoland, de gemeenten in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe, Zwolle, Kampen, Steenwijkerland, Dronten, Lelystad.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Hattem

Hattem wil uitstel aanbesteding spoorbrug Hanz | Infrasite

Hattem wil uitstel aanbesteding spoorbrug Hanz

Gemeente Hattem roept Tweede Kamer op aanbesteding IJssel-spoorbrug Hanzelijn uit te stellen

Hattem – Op vrijdag 25 augustus 2006 ontvangen alle leden van de Tweede Kamer een brief van de gemeente Hattem. Daarin worden zij dringend gevraagd de minister van Verkeer en Waterstaat op te roepen de besluitvorming rondom de aanbesteding van de bouw van een nieuwe spoorbrug in de Hanzelijn over de IJssel uit te stellen.

De gemeente doet deze oproep zodat in de nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer een echte heroverweging kan plaatsvinden ten aanzien van de snelle verbinding tussen het Noorden en de Randstad in al haar facetten. De voornaamste redenen hiervoor zijn de ontwikkelingen rondom de aanleg van de Zuiderzeelijn, de te verwachten gevolgen van de opwaardering van de Hanzelijn en het feit dat het huidige missionaire kabinet geen onomkeerbare besluiten mag nemen.

De betreffende brief is in hieronder te vinden.

Geacht kamerlid,

De actualiteit dwingt de gemeente Hattem u nogmaals te benaderen over de gevolgen van de nieuwe spoorbrug in de Hanzelijn over de IJssel.

Het huidige kabinet mag geen onomkeerbare beslissingen nemen. Binnenkort gaat echter de aanbesteding van de nieuwe spoorbrug beginnen en dat is een onomkeerbare zaak. De gemeente Hattem vindt, dat de aanbesteding uitgesteld moet worden. Het is niet verstandig om de brug nu definitief aan te leggen, terwijl nog niet duidelijk is hoe het Noorden van Nederland verder zal worden ontsloten en nog onbekend is wat daar de effecten van zullen zijn.

Er is erg veel onzekerheid over de aanleg van de Zuiderzeelijn. Als de Zuiderzeelijn niet doorgaat, zal de snelle verbinding van het Noorden met de Randstad geheel via de Hanzelijn verlopen. De nu geplande Hanzelijn zal hiervoor onvoldoende capaciteit hebben en zal moeten worden opgewaardeerd naar een Hanzelijn + of ++. Maar dit zal ook betekenen, dat het IJsselgebied rondom de spoorbrug veel zwaarder belast zal gaan worden.

Verder is in het voorjaar van 2005 besloten, dat de zeer nabijgelegen brug in de A28 zal worden uitgebreid met twee extra rijstroken. Het OTB komt dit najaar ter inzage. Ook dit betekent een extra belasting van het IJsselgebied rondom de nieuwe spoorbrug.

De Raad van State was op 29 december 2004 van mening dat de nieuwe spoorbrug aangelegd zou kunnen worden binnen het kader van de Habitat- en Vogelrichtlijnen. Het was echter een grensgeval.

De twee beschreven ontwikkelingen zullen er zeker voor zorgen, dat de druk op het IJsselgebied rondom de spoorbrug onaanvaardbaar zal worden in het kader van de natuurbeschermingswetgeving.

De gemeente Hattem heeft geen direct voordeel bij de Hanzelijn. Een groot, nog niet in deze brief genoemd, nadeel is de aanleg van een 9 meter hoge dijk vanaf de spoorbrug tot over de A28 over een lengte van bijna 2 kilometer dwars door het noordelijke deel van de gemeente. Toch ziet de gemeente Hattem het belang van de Hanzelijn en wil zij constructief meewerken aan een snelle verbinding van het Noorden naar de Randstad. Daarom vinden wij het van groot belang dat u de minister nogmaals oproept over te gaan tot het bouwen van een tunnel. Daarbij brengen wij u nadrukkelijk de motie van Slob, Dijksma, Duijvendak, Hermans, Gerkens en Van der Staaij onder de aandacht, die u op 29 april 2004 hebt aangenomen met alleen de frakties van het CDA en de VVD als tegenstemmers.

De minister heeft aangegeven die motie niet uit te voeren. Haar argumenten daarvoor zijn ons inziens niet valide. Vertraging door de bouw van een tunnel is absoluut niet aan de orde, als de procedures maar naast elkaar lopen in plaats van na elkaar. In Brussel ligt nog steeds geld klaar voor dit soort projecten en het aanbestedingsvoordeel is nog steeds in te boeken. Momenteel levert het aardgas uit het noorden van ons land veel extra geld op. Het lijkt de gemeente Hattem redelijk een (klein) deel van deze extra inkomsten direct aan het Noorden te besteden door het eventuele gat in de financiële dekking van de tunnel te dichten. Kortom, de motie van 29 april 2004 heeft nog niets aan waarde ingeboet.

De aanleg van de spoorbrug is een onomkeerbare beslissing. Ligt de brug er eenmaal, dan komt een tunnel niet meer in beeld. Daarmee loopt het Noorden de kans, dat de ontsluiting naar de rest van Nederland verre van optimaal blijft. De uitbreiding van de capaciteit van de A28 bij Zwolle en een eventuele Hanzelijn +/++ komen dan rechtstreeks in gevaar. Daarbij wordt een brug voor een periode van vele generaties gebouwd en zal zij, en het bijbehorende lange, zeer hoge dijklichaam, al die tijd het fraaie IJsselgebied in geluid en aanblik overheersen.

Wij vragen u met klem om de minister de aanbesteding voor de nieuwe spoorbrug uit te laten stellen om in de nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer een echte heroverweging te kunnen maken ten aanzien van de snelle verbinding van het Noorden naar de Randstad in al haar facetten. Daarbij gaan wij er van uit, dat de IJssel gekruist zal moeten worden via een tunnel.

Dit kan nog steeds op het gewenste tijdstip (2012) zolang de procedures op elkaar afgestemd worden. De gemeente Hattem heeft daar alle vertrouwen in en wij hopen dat u tot dezelfde conclusie zult komen.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem

P.A. Zoon A.G. Borst L. Teuben

c.c. Minister van Verkeer en Waterstaat, Provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Flevoland, de gemeenten in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe, Zwolle, Kampen, Steenwijkerland, Dronten, Lelystad.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Hattem