ZH: concessierecht RijnGouweLijn en MerwedeLingelijn

Den Haag – De provincie Zuid-Holland neemt de bevoegdheden van de treindiensten Dordrecht – Geldermalsen en Gouda – Alphen a/d Rijn over van het Rijk. Dat hebben Provinciale Staten besloten. De provincie heeft ambitieuze plannen met het regionale spoorvervoer en wil daar lightrail en lighttrain voertuigen voor gaan inzetten.

De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft de provincie de concessierechten van de treindiensten Gouda – Alphen a/d Rijn (RijnGouweLijn) en Dordrecht – Geldermalsen (Merwede-LingeLijn) voor overname aangeboden. Met het besluit van Provinciale Staten betekent dit dat de provincie nu de verantwoording krijgt over het spoorvervoer over deze trajecten.

Met deze nieuwe bevoegdheid kan de provincie haar ambities met het openbaar vervoer op regionaal niveau nog meer uitbouwen. Zo start de provincie binnenkort met de intermodale aanbesteding voor de concessie van het openbaar vervoer in de Drechtsteden/Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, waar de Merwede-LingeLijn onderdeel van uitmaakt. De ambitieuze plannen met de RijnGouweLijn beslaan een langere termijnplanning. Daarom zal de aanbesteding van de RijnGouweLijn in 2006 alleen betrekking hebben op het spoorvervoer. Voor beide projecten geldt dat provincie en betrokken gemeenten al eerder in convenanten afspraken hebben gemaakt over verbetering van het regionale spoorvervoer in hun deelgebied.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Zuid-Holland