Ez besteedt innovatief onderzoek bij mkb uit

Den Haag – Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft vier midden- en kleinbedrijven (mkb) de opdracht gegeven voor het uitvoeren van haalbaarheidsstudies. De bedrijven
doen onderzoek naar energiebesparende producten of processen op het gebied van
Elektromagnetische Vermogenstechniek (EMVT). Het is voor het eerst dat EZ innovatief
onderzoek door het mkb laat doen volgens het SBIR concept.

Het uitbesteden gebeurt volgens het SBIR-model, dat staat voor voor Small Business
Innovation Research Programme. Het is een Amerikaans model, waarbij de overheid
opdrachten voor innovatief onderzoek op maatschappelijke thema’s aan het mkb uitbesteedt.

De overheid neemt daarbij een groot deel van de kosten voor haar rekening, voor
een haalbaarheidsonderzoek (fase 1) en R&D (fase 2). Het programma draait
al ruim twintig jaar in de Verenigde Staten en is daar een groot succes. Het leidt
tot meer dynamiek, nieuwe bedrijvigheid, meer innovatieve bedrijven en extra werkgelegenheid.

Ondernemers konden tot eind november voorstellen indienen op het gebied van Elektromagnetische
Vermogenstechniek. Uit zeventien voorstellen zijn de vier meest veelbelovende
en grensverleggende voorstellen geselecteerd. Daarbij is vooral gelet op het innovatief
gehalte, economische haalbaarheid en energiebesparing. De volgende bedrijven gaan
het komende half jaar een haalbaarheidsstudie uitvoeren: EM Power Systems uit
Leusden, Exendis b.v. uit Ede, PBF Group b.v. uit Almelo en Rail Road System uit
Buurmalsen. Zij krijgen maximaal 50.000 euro.

Het invoeren van SBIR-model is ook een van de aanbevelingen die het Innovatieplatform
recentelijk heeft gedaan. EZ wil met SBIR starters, jonge groeiers en het MKB
een zetje in de rug geven en ze uitdagen tot het doen van grensverleggend onderzoek.
EZ verwacht medio 2005 samen met andere departementen nog meer pilots te starten
die de belangrijkste elementen van SBIR in zich hebben.
Kijk voor meer informatie op:
www.senter.nl/emvt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie Economische Zaken

Ez besteedt innovatief onderzoek bij mkb uit | Infrasite

Ez besteedt innovatief onderzoek bij mkb uit

Den Haag – Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft vier midden- en kleinbedrijven (mkb) de opdracht gegeven voor het uitvoeren van haalbaarheidsstudies. De bedrijven
doen onderzoek naar energiebesparende producten of processen op het gebied van
Elektromagnetische Vermogenstechniek (EMVT). Het is voor het eerst dat EZ innovatief
onderzoek door het mkb laat doen volgens het SBIR concept.

Het uitbesteden gebeurt volgens het SBIR-model, dat staat voor voor Small Business
Innovation Research Programme. Het is een Amerikaans model, waarbij de overheid
opdrachten voor innovatief onderzoek op maatschappelijke thema’s aan het mkb uitbesteedt.

De overheid neemt daarbij een groot deel van de kosten voor haar rekening, voor
een haalbaarheidsonderzoek (fase 1) en R&D (fase 2). Het programma draait
al ruim twintig jaar in de Verenigde Staten en is daar een groot succes. Het leidt
tot meer dynamiek, nieuwe bedrijvigheid, meer innovatieve bedrijven en extra werkgelegenheid.

Ondernemers konden tot eind november voorstellen indienen op het gebied van Elektromagnetische
Vermogenstechniek. Uit zeventien voorstellen zijn de vier meest veelbelovende
en grensverleggende voorstellen geselecteerd. Daarbij is vooral gelet op het innovatief
gehalte, economische haalbaarheid en energiebesparing. De volgende bedrijven gaan
het komende half jaar een haalbaarheidsstudie uitvoeren: EM Power Systems uit
Leusden, Exendis b.v. uit Ede, PBF Group b.v. uit Almelo en Rail Road System uit
Buurmalsen. Zij krijgen maximaal 50.000 euro.

Het invoeren van SBIR-model is ook een van de aanbevelingen die het Innovatieplatform
recentelijk heeft gedaan. EZ wil met SBIR starters, jonge groeiers en het MKB
een zetje in de rug geven en ze uitdagen tot het doen van grensverleggend onderzoek.
EZ verwacht medio 2005 samen met andere departementen nog meer pilots te starten
die de belangrijkste elementen van SBIR in zich hebben.
Kijk voor meer informatie op:
www.senter.nl/emvt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie Economische Zaken