ERFGOED

Utrecht: 4 miljoen subsidie voor herstel werfkelders

Links en rechts werfkelders langs de Oude Gracht op een foto uit 1900 foto onbekend (via Wikipedia)

De gemeente Utrecht investeert met de subsidieregeling ‘Herstel kelders wervengebied’ in het waterdicht maken en herstellen van private kelders langs de Utrechtse grachten. Met ingang van vandaag (4 november) kan deze subsidie door keldereigenaren worden aangevraagd. Er is de komende twee jaar een bedrag van 4 miljoen beschikbaar.

Met de subsidiemaatregel wil de gemeente de eigenaren van werf- of kluiskelders zo veel mogelijk ondersteunen bij het in goede staat houden van dit monumentale Utrechtse erfgoed. Wethouder werven Rachel Streefland: ‘Met de regeling kunnen eigenaren van een monumentale werf-, kluis- of straatkelder subsidie krijgen voor het onderhoud, herstel en het waterdicht maken van hun kelders. Én ondersteuning bij het organiseren hiervan, want een monumentale kelder verbouwen kan best ingewikkeld zijn. Wetten en regels, technische aspecten, omgang met erfgoed, opdrachtgeverschap: er komt veel bij kijken.

Lekkage

De regeling is per vandaag van kracht voor twee jaar, en geldt voor alle werf-, kluis- en straatkelders in het wervengebied. De gemeente wil samen met keldereigenaren ieder jaar 35 kelders herstellen. Kelders met ernstige lekkage of ernstige gebreken in de constructie en kelders waar de gemeente gelijktijdig de slechte wal- en kluismuren herstelt (bijvoorbeeld aan de Kromme Nieuwgracht en Drift) krijgen prioriteit. De tijdelijke subsidieregeling is de voorloper op de definitieve financiële regeling die uit de onderzoeken volgt.

Herstelplan

De gemeente betaalt alle kosten voor het maken van een herstelplan en de bijbehorende onderzoeken en inspecties. De gemeente betaalt ook alle kosten voor de bereikbaarheid en het beperken van de overlast voor de omgeving tijdens de uitvoering van het werk. Tot € 50.000 betaalt de gemeente de helft van de kosten voor onderhoud, herstel en waterdicht maken. Voor de verdeling van kosten tussen € 50.000 en het maximale bedrag van € 250.000 wordt eerst gekeken of de kosten eenduidig, zonder uitgebreid technisch onderzoek aan de gemeente of de keldereigenaar zijn toe te schrijven.

Boomwortels

De gemeente betaalt 100% van de kosten van het herstel van constructieve gebreken die aan de gemeente zijn toe te schrijven. Denk aan schade door zwaar verkeer, boomwortels, of instabiele funderingen van wal- en kluismuren. Als de gebreken zijn toe te schrijven aan de eigenaar, bijvoorbeeld door onjuiste verbouwingen, dan betaalt de eigenaar 100% van de kosten. Als de kosten niet eenduidig, zonder uitgebreid technisch onderzoek aan de gemeente of eigenaar zijn toe te schijven, dan betaalt de gemeente 90% en de eigenaar 10%.

Meedenken

‘De regeling is gemaakt met inbreng van keldereigenaren. In één-op-één gesprekken, burenoverleg, mail- en briefwisselingen zijn vragen en reacties opgehaald en in de regeling verwerkt,’ aldus wethouder Streefland. ‘We vinden het ontzettend belangrijk dat juist de keldereigenaren zelf hebben kunnen meedenken over de regeling die van kracht gaat zijn over hun eigendom.’ De subsidieregeling geldt tot 1 juli 2024. Daarna komt er een definitieve subsidieregeling.

Onderwerpen: , ,

Auteur: Redactie

Utrecht: 4 miljoen subsidie voor herstel werfkelders | Infrasite
ERFGOED

Utrecht: 4 miljoen subsidie voor herstel werfkelders

Links en rechts werfkelders langs de Oude Gracht op een foto uit 1900 foto onbekend (via Wikipedia)

De gemeente Utrecht investeert met de subsidieregeling ‘Herstel kelders wervengebied’ in het waterdicht maken en herstellen van private kelders langs de Utrechtse grachten. Met ingang van vandaag (4 november) kan deze subsidie door keldereigenaren worden aangevraagd. Er is de komende twee jaar een bedrag van 4 miljoen beschikbaar.

Met de subsidiemaatregel wil de gemeente de eigenaren van werf- of kluiskelders zo veel mogelijk ondersteunen bij het in goede staat houden van dit monumentale Utrechtse erfgoed. Wethouder werven Rachel Streefland: ‘Met de regeling kunnen eigenaren van een monumentale werf-, kluis- of straatkelder subsidie krijgen voor het onderhoud, herstel en het waterdicht maken van hun kelders. Én ondersteuning bij het organiseren hiervan, want een monumentale kelder verbouwen kan best ingewikkeld zijn. Wetten en regels, technische aspecten, omgang met erfgoed, opdrachtgeverschap: er komt veel bij kijken.

Lekkage

De regeling is per vandaag van kracht voor twee jaar, en geldt voor alle werf-, kluis- en straatkelders in het wervengebied. De gemeente wil samen met keldereigenaren ieder jaar 35 kelders herstellen. Kelders met ernstige lekkage of ernstige gebreken in de constructie en kelders waar de gemeente gelijktijdig de slechte wal- en kluismuren herstelt (bijvoorbeeld aan de Kromme Nieuwgracht en Drift) krijgen prioriteit. De tijdelijke subsidieregeling is de voorloper op de definitieve financiële regeling die uit de onderzoeken volgt.

Herstelplan

De gemeente betaalt alle kosten voor het maken van een herstelplan en de bijbehorende onderzoeken en inspecties. De gemeente betaalt ook alle kosten voor de bereikbaarheid en het beperken van de overlast voor de omgeving tijdens de uitvoering van het werk. Tot € 50.000 betaalt de gemeente de helft van de kosten voor onderhoud, herstel en waterdicht maken. Voor de verdeling van kosten tussen € 50.000 en het maximale bedrag van € 250.000 wordt eerst gekeken of de kosten eenduidig, zonder uitgebreid technisch onderzoek aan de gemeente of de keldereigenaar zijn toe te schrijven.

Boomwortels

De gemeente betaalt 100% van de kosten van het herstel van constructieve gebreken die aan de gemeente zijn toe te schrijven. Denk aan schade door zwaar verkeer, boomwortels, of instabiele funderingen van wal- en kluismuren. Als de gebreken zijn toe te schrijven aan de eigenaar, bijvoorbeeld door onjuiste verbouwingen, dan betaalt de eigenaar 100% van de kosten. Als de kosten niet eenduidig, zonder uitgebreid technisch onderzoek aan de gemeente of eigenaar zijn toe te schijven, dan betaalt de gemeente 90% en de eigenaar 10%.

Meedenken

‘De regeling is gemaakt met inbreng van keldereigenaren. In één-op-één gesprekken, burenoverleg, mail- en briefwisselingen zijn vragen en reacties opgehaald en in de regeling verwerkt,’ aldus wethouder Streefland. ‘We vinden het ontzettend belangrijk dat juist de keldereigenaren zelf hebben kunnen meedenken over de regeling die van kracht gaat zijn over hun eigendom.’ De subsidieregeling geldt tot 1 juli 2024. Daarna komt er een definitieve subsidieregeling.

Onderwerpen: , ,

Auteur: Redactie