Havenbedrijf Rotterdam gunt Ballast Nedam beheer droge infrastructuur

Havenbedrijf Rotterdam heeft het Integraal Prestatiecontract Asset Management Infrastructuur aan Ballast Nedam gegund.

Vanaf 1 januari 2014 is Ballast Nedam verantwoordelijk voor het (operationeel) beheer en onderhoud van alle droge infrastructuur van het havenbedrijf. Het contract is verworven op basis van de fictieve inschrijfprijs van € 35 miljoen over de totale looptijd van 5 jaar.

Het Integrale Prestatiecontract behelst het meerjarig in stand houden van alle droge infrastructuur in het Rotterdamse havengebied. Dat gebied heeft een lengte van ruim 40 km en een oppervlak van 12.500 ha, inclusief Maasvlakte 2. In totaal omvat het contract ca. 250 km weginfrastructuur, de bovengrondse leidinginfrastructuur, de buitenruimte, de uitgeefbare terreinen, ca 6.700 lichtmasten en ca. 8.000 bomen. Daarnaast voorziet het contract in een grootschalige modificatie van de verlichting. Over ca. 54 km weg wordt LED-verlichting inclusief een eigen kabelnet aangelegd. Ballast Nedam is verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud van deze LED-verlichting.

Havenbedrijf Rotterdam is beheerder, exploitant en ontwikkelaar van het Rotterdamse haven- en industriegebied. Een belangrijke doelstelling van het Havenbedrijf Rotterdam is het realiseren en garanderen van een betrouwbaar netwerk. Het zorgen voor beschikbaarheid van de infrastructuur en daarmee de bereikbaarheid voor klanten en gebruikers was daarom een belangrijk kwaliteitscriterium, waarop Havenbedrijf Rotterdam de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) heeft geselecteerd. Een andere belangrijke doelstelling van Havenbedrijf Rotterdam is een duurzame werkwijze en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Het contract biedt de mogelijkheid om vanuit het MVO-beleid van Ballast Nedam en Havenbedrijf Rotterdam via verbetervoorstellen duurzaamheid op meerdere punten door te voeren.

Deze opdracht past in de ambitie van Ballast Nedam om haar marktpositie verder uit te bouwen op het gebied van integrale projecten en langdurige betrokkenheid bij beheer en onderhoud van huisvesting-, mobiliteit- en energieprojecten. Ballast Nedam wil in alle fasen van een project betrokken zijn om de best mogelijke levenscyclusoplossing voor alle belanghebbenden te realiseren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ballast Nedam NV