Gemeente neemt haven Oudeschild over van Rijkswaterstaat

Haarlem – Dinsdag 27 mei 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Texel ingestemd met de financiële vergoeding voor de overdracht van de haven Oudeschild. Hiermee zijn de onderhandelingen tussen Rijkswaterstaat en Texel over de overdracht in de eindfase gekomen. Er vindt een verrekening plaats over de afkoopsom van de eigendom en de investering die de gemeente in de afgelopen jaren voor de haven heeft gedaan. Daarnaast betaalt het Rijk jaarlijks een bedrag aan de gemeente voor beheer en onderhoud.

Met de overdracht neemt de gemeente zes medewerkers over van Rijkswaterstaat. Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om de haven te gaan beheren in een zogenaamde publieke private samenwerking, een PPS-constructie.

De overdracht haven Oudeschild wordt op 19 juni behandeld in de raadscommissie middelen en 1 juli in de gemeenteraad van Texel. Rijkswaterstaat en Texel verwachten dat de overdrachtsovereenkomst in juli kan worden ondertekend. Vervolgens vindt in december 2008 bij Koninklijk Besluit de definitieve overdracht van de haven plaats. Rijkswaterstaat blijft ook na de overdracht haven Oudeschild voor de waterkwaliteit en waterkwantiteit verantwoordelijk.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland