ONDERZOEK

Satellieten gaan stikstofneerslag bijhouden

Satelliet met luchtmeetapparatuur aan boord beeld ESA/KNMI

Een samenwerkingsverband waarin onder andere het KNMI, TNO en het RIVM vertegenwoordigd zijn gaat de komende vier jaar onderzoeken of het zin heeft satellieten in te zetten om neerslag van stikstof op natuurgebieden te bepalen.

Onderzoekers van de instituten gaan bekijken of berekeningen aan de hand van satellietwaarnemingen nauwkeurig zijn. Verder worden de mogelijkheden van het combineren van verschillende modellen onderzocht. Nu gebruikt het RIVM een combinatie van computermodellen en veldmetingen van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Het consortium onderzoekt of satellietdata een optimale aanvulling op de grondmetingen vormen en wat de beste werkwijze is.

De satellieten kunnen de de stikstofbelasting op de bodem niet meten. Ze kunnen met hun waarnemingen vanuit hun baan rond de aaarde wel waardevolle informatie leveren over de bronnen en verspreiding van stikstofverbindingen. Het onderzoek is onderdeel van het Nationaal Kennisprogramma Stikstof (NKS), dat door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is gestart met als doel de stikstofmetingen en -berekeningen te verbeteren.

Lees ook:

Laadpleinen als medicijn tegen de stikstofvrees

Van Meijel komt met oplossing om stikstofperikelen te tackelen

Onderwerpen: ,

Auteur: Bart Oosterveld

Satellieten gaan stikstofneerslag bijhouden | Infrasite
ONDERZOEK

Satellieten gaan stikstofneerslag bijhouden

Satelliet met luchtmeetapparatuur aan boord beeld ESA/KNMI

Een samenwerkingsverband waarin onder andere het KNMI, TNO en het RIVM vertegenwoordigd zijn gaat de komende vier jaar onderzoeken of het zin heeft satellieten in te zetten om neerslag van stikstof op natuurgebieden te bepalen.

Onderzoekers van de instituten gaan bekijken of berekeningen aan de hand van satellietwaarnemingen nauwkeurig zijn. Verder worden de mogelijkheden van het combineren van verschillende modellen onderzocht. Nu gebruikt het RIVM een combinatie van computermodellen en veldmetingen van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Het consortium onderzoekt of satellietdata een optimale aanvulling op de grondmetingen vormen en wat de beste werkwijze is.

De satellieten kunnen de de stikstofbelasting op de bodem niet meten. Ze kunnen met hun waarnemingen vanuit hun baan rond de aaarde wel waardevolle informatie leveren over de bronnen en verspreiding van stikstofverbindingen. Het onderzoek is onderdeel van het Nationaal Kennisprogramma Stikstof (NKS), dat door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is gestart met als doel de stikstofmetingen en -berekeningen te verbeteren.

Lees ook:

Laadpleinen als medicijn tegen de stikstofvrees

Van Meijel komt met oplossing om stikstofperikelen te tackelen

Onderwerpen: ,

Auteur: Bart Oosterveld