Aanleg ondergrondse infrastructuren Zuid-Holland gegund

De opdracht voor aanleg en vervanging van ondergrondse infrastructuren voor nieuwbouwprojecten in Zuid-Holland is toegekend aan Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken en Visser & Smit Hanab. Op jaarbasis is er zo’n 8 miljoen euro per jaar met deze klus gemoeid.

Drinkwaterbedrijven Dunea en Oasen hebben samen met netbeheerder Liander een meerjarig contract gesloten met Van Gelder en Visser & Smit Hanab. Beide aannemers gaan voor een periode van maximaal acht jaar in veertien gemeenten in het noorden van Zuid-Holland werkzaamheden uitvoeren aan het elektriciteits-, gas- en waterleidingnet.

Het contract met de aannemers is afgesloten voor vier jaar, maar is daarna nog vier keer met een jaar te verlengen. Met de opdracht is een bedrag van 8 miljoen euro per jaar gemoeid. De bedrijven zullen, gecoördineerd door Combi Structin-Noord, een samenwerkingsverband van Zuid-Hollandse netbeheerders, kabels en leidingen voor water, gas en elektra aanleggen in het zogenaamde perceel 2. Dit omvat de gebieden Nieuwkoop, Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Leiderdorp en Zoeterwoude. De aanleg van de ondergrondse infrastructuur is nodig om de forse ambities voor het bouwen van voldoende nieuwe woningen in deze regio te kunnen waarmaken.

Efficiënte aanpak

Bijzonder aan deze opdracht is het feit dat de kabels en leidingen voor gas, water en elektriciteit gecombineerd worden aangelegd. Deze efficiënte aanpak beperkt de overlast voor de omgeving en de opdrachtgevers tot een minimum. De straat hoeft maar één keer open. Het voorbereidende werk begint in mei. Direct na de bouwvakvakantie wordt begonnen met de uitvoering.

Van Gelder zal naar verwachting jaarlijks circa 750 gas- en 2.000 wateraansluitingen aanleggen en saneren en evenzoveel energieaansluitingen realiseren. Binnen het pakket hoofdleidingen streeft men naar het jaarlijks aanleggen/vervangen van acht kilometer gasleiding, dertig kilometer waterleiding en circa veertig kilometer elektrakabels. Dit betreft zowel laag- als middenspanning. Ook komen er laadpalen voor elektrische auto’s.

Bijdragen aan woningbouw en energietransitie

Jesper Pottuit, directeur Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken: “We gaan met vertrouwen aan de slag en zijn trots dat we een bijdrage kunnen gaan leveren aan de realisatie van nieuwe woningen en de noodzakelijke energietransitie. Doordat we als aannemer al tijdens de ontwerpfase worden ingeschakeld, kunnen we vroegtijdig de benodigde uitvoeringscapaciteit reserveren. Daardoor zijn we in staat een betrouwbare planning af te geven. Daarnaast biedt het ons de gelegenheid onze uitvoeringsexpertise in het ontwerp te verwerken waardoor we het werk straks snel, efficiënt en in één keer goed kunnen uitvoeren.”

Lees ook:

Auteur: Jacques Geluk

Aanleg ondergrondse infrastructuren Zuid-Holland gegund | Infrasite

Aanleg ondergrondse infrastructuren Zuid-Holland gegund

De opdracht voor aanleg en vervanging van ondergrondse infrastructuren voor nieuwbouwprojecten in Zuid-Holland is toegekend aan Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken en Visser & Smit Hanab. Op jaarbasis is er zo’n 8 miljoen euro per jaar met deze klus gemoeid.

Drinkwaterbedrijven Dunea en Oasen hebben samen met netbeheerder Liander een meerjarig contract gesloten met Van Gelder en Visser & Smit Hanab. Beide aannemers gaan voor een periode van maximaal acht jaar in veertien gemeenten in het noorden van Zuid-Holland werkzaamheden uitvoeren aan het elektriciteits-, gas- en waterleidingnet.

Het contract met de aannemers is afgesloten voor vier jaar, maar is daarna nog vier keer met een jaar te verlengen. Met de opdracht is een bedrag van 8 miljoen euro per jaar gemoeid. De bedrijven zullen, gecoördineerd door Combi Structin-Noord, een samenwerkingsverband van Zuid-Hollandse netbeheerders, kabels en leidingen voor water, gas en elektra aanleggen in het zogenaamde perceel 2. Dit omvat de gebieden Nieuwkoop, Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Leiderdorp en Zoeterwoude. De aanleg van de ondergrondse infrastructuur is nodig om de forse ambities voor het bouwen van voldoende nieuwe woningen in deze regio te kunnen waarmaken.

Efficiënte aanpak

Bijzonder aan deze opdracht is het feit dat de kabels en leidingen voor gas, water en elektriciteit gecombineerd worden aangelegd. Deze efficiënte aanpak beperkt de overlast voor de omgeving en de opdrachtgevers tot een minimum. De straat hoeft maar één keer open. Het voorbereidende werk begint in mei. Direct na de bouwvakvakantie wordt begonnen met de uitvoering.

Van Gelder zal naar verwachting jaarlijks circa 750 gas- en 2.000 wateraansluitingen aanleggen en saneren en evenzoveel energieaansluitingen realiseren. Binnen het pakket hoofdleidingen streeft men naar het jaarlijks aanleggen/vervangen van acht kilometer gasleiding, dertig kilometer waterleiding en circa veertig kilometer elektrakabels. Dit betreft zowel laag- als middenspanning. Ook komen er laadpalen voor elektrische auto’s.

Bijdragen aan woningbouw en energietransitie

Jesper Pottuit, directeur Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken: “We gaan met vertrouwen aan de slag en zijn trots dat we een bijdrage kunnen gaan leveren aan de realisatie van nieuwe woningen en de noodzakelijke energietransitie. Doordat we als aannemer al tijdens de ontwerpfase worden ingeschakeld, kunnen we vroegtijdig de benodigde uitvoeringscapaciteit reserveren. Daardoor zijn we in staat een betrouwbare planning af te geven. Daarnaast biedt het ons de gelegenheid onze uitvoeringsexpertise in het ontwerp te verwerken waardoor we het werk straks snel, efficiënt en in één keer goed kunnen uitvoeren.”

Lees ook:

Auteur: Jacques Geluk