ZEEKRACHT: Deltaplan voor duurzame energie

ZEEKRACHT voor alle huishoudens in Nederland

Utrecht – De Noordzee is een zee van energie, die alle Nederlandse huishoudens van duurzame elektriciteit kan voorzien.’ Dat zegt Mirjam de Rijk, algemeen directeur van Stichting Natuur en Milieu bij de presentatie van het plan Zeekracht: Deltaplan voor duurzame energie van de Noordzee.

Wereldwijd is een race gaande naar nieuwe, duurzame energiebronnen. Nederland dreigt die race te verliezen, terwijl er juist voor Nederland volop kansen zijn om voorop te lopen. Die kansen moeten wij grijpen door de Noordzee als energiebron te benutten. Daarmee kunnen alle Nederlandse huishoudens in 2020 van duurzame elektriciteit worden voorzien. Dat bespaart jaarlijks 11 miljoen ton CO2, even veel als de uitstoot van vier miljoen auto’s.

Zeekracht levert grote kansen op voor het Nederlandse bedrijfsleven. Het geeft een voorsprong op de concurrentie en zorgt voor exportkansen en innovatie. Het plan Zeekracht creëert mede daarom veel nieuwe werkgelegenheid: zeker 65.000 arbeidsjaren. De investeringen zijn maatschappelijk rendabel, mede door de snelle innovaties en de hoge olieprijs.

ZEEKRACHT bestaat uit drie elementen:

  • windmolentechnologie in zeewindparken (2.000 windturbines);
  • het aanleggen van een slim elektriciteitsnetwerk onder water (supergrid) en;
  • het ontwikkelen van vernieuwende manieren om duurzame energie uit zee te winnen. Bijvoorbeeld blue energy, waarbij een spanningsverschil optreedt tussen zoet en zout water wat elektriciteitsopwekking mogelijk maakt, de teelt van zeewieren voor duurzame biomassa of het gebruiken van warmte uit de zee. Bijna 800 woningen in Scheveningen profiteren al van zo’n warmtesysteem.

Natuur en Milieu roept overheid, kennisinstituten en bedrijven op tot het sluiten van een Nationaal Akkoord dat partijen verbindt om samen van de Noordzee een duurzame energiebron te maken. Velen willen graag aan de slag, de overheid moet daar nu haar verantwoordelijkheid voor nemen. Deze regering heeft een aansprekend en ambitieus doel gesteld voor duurzame energie, maar er zijn nog veel te weinig maatregelen genomen om dat doel ook te bereiken.

De tijd van mooie woorden is voorbij, het is tijd voor actie:

* neem een kabinetsbesluit en leg vast dat de Noordzee in 2020 duurzame energie moet leveren voor alle Nederlandse huishoudens;

* maak de benodigde ruimte op de Noordzee vrij voor de energieparken, neem barrières daarvoor weg en wijs dit jaar nog concrete plekken aan;

* reserveer voldoende stimuleringsgeld tot 2020 om bedrijven investeringszekerheid te bieden;

* leg een elektriciteitsnet aan onder water inclusief stopcontacten naar land;

* geef duurzame elektriciteit wettelijk voorrang op het net.

Met ZEEKRACHT wil Natuur en Milieu de krachten bundelen om de wind die over de Noordzee waait optimaal te benutten. Dat is een forse uitdaging, vergelijkbaar met de Deltawerken: vergelijkbaar in urgentie, omvang en allure. De opbrengst is hoog: duurzame Noordzeestroom voor alle Neder-landers in 2020, nieuwe economische kansen en extra werkgelegenheid. Dus laten wij aan de slag gaan!

Het plan ZEEKRACHT is op 24 april 2008 aangeboden aan minister Van der Hoeven en is te vinden op www.zeekracht.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Stichting Natuur en Milieu