Keizersveerbrug A27. Foto: Rijkswaterstaat

Innovatieagenda moet gesprek tussen Rijkswaterstaat en markt op gang brengen

Foto: Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat wil graag samen met bedrijven, kennisinstellingen en overheden aan de slag met innovatie. Bijvoorbeeld voor het opknappen van honderden bruggen, sluizen, tunnels en viaducten. De onlangs gepubliceerde Innovatieagenda 2030 moet richting geven aan het nadenken over nieuwe oplossingen. Het is ook de bedoeling dat het document in ontwikkeling blijft.

RWS heeft wel alvast vier thema’s benoemd die in de agenda wat verder zijn uitgewerkt. Het gaat dan bijvoorbeeld om Vervanging en Renovatie, onder meer van honderden bruggen, sluizen en andere objecten. Klimaatneutraal en Circulair komt neer op het verduurzamen van infrastructuur, terwijl Smart Mobility gaat over oplossingen als zelfrijdende auto’s en automatisering. Het vierde thema, Data en Informatievoorziening, moet helpen om de kansen die digitalisering bij het innoveren biedt beter te benutten. Per thema zijn weer diverse roadmaps met tussen- en einddoelen opgesteld.

Het document is voor Rijkswaterstaat geen in steen gebeiteld geheel, maar een goed onderbouw startpunt om samen met andere belanghebbenden met innovatie aan de slag te gaan. Daarbij wordt in de eerste plaats gedacht aan de markt, kennisinstellingen en andere overheden. Het gaat om maatschappelijk opgaven waar innovatie een deel van de oplossing voor kan zijn. Er kunnen ook nog onderwerpen aan de agenda worden toegevoegd, bijvoorbeeld als gevolg van gesprekken met de samenleving of veranderend overheidsbeleid. “De innovatieagenda is nooit helemaal af”, aldus RWS.

Startpunt voor gesprekken

Marlouke Durville, hoofdingenieur-directeur Water, Verkeer en Leefomgeving van Rijkswaterstaat, is verantwoordelijk voor de innovatieagenda. Over de al genoemde roadmaps vertelt zij: “Daarin staat wat ons einddoel is en welke innovatierichtingen we voor ons zien om dat te bereiken. Ze zijn nog niet in beton gegoten en zijn een startpunt voor het gesprek met onze partners.” Met de innovatieagenda wil Rijkswaterstaat er ook voor zorgen dat ontwikkelde innovaties van pilots daadwerkelijk in de praktijk gebracht worden. Durville: “Om dit te bereiken, kijken we onder meer naar manieren om in contracten niet alleen afspraken te maken over de ontwikkeling van innovaties, maar ook over de eerste toepassing ervan.”

De Innovatieagenda 2030 is hier te lezen.

Auteur: Vincent Krabbendam

Innovatieagenda moet gesprek tussen Rijkswaterstaat en markt op gang brengen | Infrasite
Keizersveerbrug A27. Foto: Rijkswaterstaat

Innovatieagenda moet gesprek tussen Rijkswaterstaat en markt op gang brengen

Foto: Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat wil graag samen met bedrijven, kennisinstellingen en overheden aan de slag met innovatie. Bijvoorbeeld voor het opknappen van honderden bruggen, sluizen, tunnels en viaducten. De onlangs gepubliceerde Innovatieagenda 2030 moet richting geven aan het nadenken over nieuwe oplossingen. Het is ook de bedoeling dat het document in ontwikkeling blijft.

RWS heeft wel alvast vier thema’s benoemd die in de agenda wat verder zijn uitgewerkt. Het gaat dan bijvoorbeeld om Vervanging en Renovatie, onder meer van honderden bruggen, sluizen en andere objecten. Klimaatneutraal en Circulair komt neer op het verduurzamen van infrastructuur, terwijl Smart Mobility gaat over oplossingen als zelfrijdende auto’s en automatisering. Het vierde thema, Data en Informatievoorziening, moet helpen om de kansen die digitalisering bij het innoveren biedt beter te benutten. Per thema zijn weer diverse roadmaps met tussen- en einddoelen opgesteld.

Het document is voor Rijkswaterstaat geen in steen gebeiteld geheel, maar een goed onderbouw startpunt om samen met andere belanghebbenden met innovatie aan de slag te gaan. Daarbij wordt in de eerste plaats gedacht aan de markt, kennisinstellingen en andere overheden. Het gaat om maatschappelijk opgaven waar innovatie een deel van de oplossing voor kan zijn. Er kunnen ook nog onderwerpen aan de agenda worden toegevoegd, bijvoorbeeld als gevolg van gesprekken met de samenleving of veranderend overheidsbeleid. “De innovatieagenda is nooit helemaal af”, aldus RWS.

Startpunt voor gesprekken

Marlouke Durville, hoofdingenieur-directeur Water, Verkeer en Leefomgeving van Rijkswaterstaat, is verantwoordelijk voor de innovatieagenda. Over de al genoemde roadmaps vertelt zij: “Daarin staat wat ons einddoel is en welke innovatierichtingen we voor ons zien om dat te bereiken. Ze zijn nog niet in beton gegoten en zijn een startpunt voor het gesprek met onze partners.” Met de innovatieagenda wil Rijkswaterstaat er ook voor zorgen dat ontwikkelde innovaties van pilots daadwerkelijk in de praktijk gebracht worden. Durville: “Om dit te bereiken, kijken we onder meer naar manieren om in contracten niet alleen afspraken te maken over de ontwikkeling van innovaties, maar ook over de eerste toepassing ervan.”

De Innovatieagenda 2030 is hier te lezen.

Auteur: Vincent Krabbendam