VOOR DE VIJFDE KEER

Invoering Omgevingswet en Wkb verschuift naar 1 januari volgend jaar

Nieuwbouw foto Joel Filipe/Unsplash

De invoering van de nieuwe Omgevingswet en de Wkb is opnieuw uitgesteld, voor de vijfde keer om precies te zijn. Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening mikt nu op de datum van 1 januari 2024. Dat blijkt uit een brief die hij schrijft aan de Eerste en de Tweede Kamer.

De invoeringsdatum is al meerdere keren verschoven omdat de digitale techniek die nodig is om de regelgeving uit te voeren steeds haperde.  Sindsdien is een derde reeks ‘intensieve testen’ gehouden die ‘door een derde partij is gevalideerd.’ Nu moet het goedkomen, verzekert de minister. Hij schrijft er van uit te gaan dat het onderliggende digitale stelsel tegen die tijd technisch voldoende gereed is en geen blokkade vormt voor de invoering. Vorig jaar werd de invoeringsdatum verschoven naar 1 juli van dit jaar. Die datum wordt nu opnieuw niet gehaald.

Kwaliteitsborging

De Omgevingswet komt in de plaats van veel bestaande regels voor de leefomgeving. Er komt één digitaal loket (het Digitaal Stelsel Omgevingswet) waar zowel consumenten als het bedrijfsleven informatie kunnen opvragen over regels, wat er waar is toegestaan en welke vergunningen nodig zijn. De Wkb (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) gaat over de bouwtechnische voorschriften en de kwaliteit van het bouwen. De invoering van de twee wetten is aan elkaar gekoppeld.

Vertrouwen

Ondernemersorganisatie Bouwend Nederland schrijft in een reactie dat ‘de testsessies en de met bedrijven doorlopen MKB-toets ons het vertrouwen geven dat het Digitaal Stelsel Omgevingswet op 1 januari 2024 voldoende functioneert.’ Bouwend Nederland zegt dat de minister in een gesprek met onder andere voorzitter Maxime Verhagen heeft verzekerd dat een aantal problemen nog vóór inwerkingtreding worden opgelost. ‘Gezien de voortgang in de afgelopen maanden hebben wij daar vertrouwen in,’ aldus Bouwend Nederland.

Lees ook:

Auteur: Bart Oosterveld