DEBAT

De rol van infrastructuur bij duurzame gebiedsontwikkeling

Infrastructure foto Abraham Barrera/Unsplash

Het gebrek aan woningen, de drukte in binnensteden en een snelgroeiende bevolking vormen samen met de energietransitie een belangrijke opgave voor de ruimtelijke sector. Maar welke rol speelt de infrastructuur binnen die duurzame gebiedsontwikkeling? Welke kansen liggen er? Vijf deskundigen gaan hierover in gesprek tijdens het CROW Infradebat 2023, op woensdag 18 januari in Rotterdam Ahoy.

Het interactieve debat vindt plaats tijdens de beurs InfraTech 2023 en begint om 19.00 uur. Gespreksleider is CROW-directeur Pieter Litjens. In Dock 1b voelt hij vijf debaters aan de tand en krijgt ook het publiek een belangrijke inbreng. De vijf panelleden zijn Jan Hendrik Dronkers (ministerie van Infrastructuur & Waterstaat), Emiel Reiding (Metropoolregio Amsterdam), Carolien Gehrels (Arcadis Energie Transitie), Hermineke van Bockxmeer (Gemeente Rotterdam) en Bart Smolders (Heijmans Infra).

Groeien

De debaters vertegenwoordigen organisaties die betrokken zijn bij grote opgaven in metropoolregio’s, het grensverleggend groeien, maar ook de koppeling van ondergrond en bovengrond. Tijdens het debat is de centrale vraag welke rol de infrastructuur speelt binnen die duurzame gebiedsontwikkeling. Ordent infrastructuur, zoals bij wegen en energie? Is het faciliteren? Of wellicht bundelen? Is infrastructuur voor iedereen toegankelijk? En wat vinden we belangrijker: infra vervangen of toch uitbreiden?

Grenzen

Het toekomstbestendig maken van de fysieke leefomgeving is een grote opgave, waarbij we tegen meerdere grenzen aanlopen. Dat geldt voor de bouw van 900.000 extra woningen, maar ook voor de opgaven van vervanging en renovatie, duurzaamheid, energietransitie, klimaatadaptatie en de strijd om de ruimte. In en rondom steden is de meeste werkgelegenheid en vindt de grootste bevolkingsgroei plaats. De leefbaarheid in deze regio’s komt daardoor verder onder druk te staan.

Samenwerking

Deze opgaven vergen een zorgvuldige afweging en een integrale benadering. Op weg naar duurzame gebiedsontwikkeling is de samenwerking tussen vele partijen en beleidsvelden dus cruciaal.  Het debat duurt tot 20.00 uur. (bron: CROW)

Lees ook:

Jeroen Borst: ‘Stedelijke verdichting vraagt om andere mobiliteitsaanpak’

Gridmaster helpt met plannen van energieinfrastructuur

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

De rol van infrastructuur bij duurzame gebiedsontwikkeling | Infrasite
DEBAT

De rol van infrastructuur bij duurzame gebiedsontwikkeling

Infrastructure foto Abraham Barrera/Unsplash

Het gebrek aan woningen, de drukte in binnensteden en een snelgroeiende bevolking vormen samen met de energietransitie een belangrijke opgave voor de ruimtelijke sector. Maar welke rol speelt de infrastructuur binnen die duurzame gebiedsontwikkeling? Welke kansen liggen er? Vijf deskundigen gaan hierover in gesprek tijdens het CROW Infradebat 2023, op woensdag 18 januari in Rotterdam Ahoy.

Het interactieve debat vindt plaats tijdens de beurs InfraTech 2023 en begint om 19.00 uur. Gespreksleider is CROW-directeur Pieter Litjens. In Dock 1b voelt hij vijf debaters aan de tand en krijgt ook het publiek een belangrijke inbreng. De vijf panelleden zijn Jan Hendrik Dronkers (ministerie van Infrastructuur & Waterstaat), Emiel Reiding (Metropoolregio Amsterdam), Carolien Gehrels (Arcadis Energie Transitie), Hermineke van Bockxmeer (Gemeente Rotterdam) en Bart Smolders (Heijmans Infra).

Groeien

De debaters vertegenwoordigen organisaties die betrokken zijn bij grote opgaven in metropoolregio’s, het grensverleggend groeien, maar ook de koppeling van ondergrond en bovengrond. Tijdens het debat is de centrale vraag welke rol de infrastructuur speelt binnen die duurzame gebiedsontwikkeling. Ordent infrastructuur, zoals bij wegen en energie? Is het faciliteren? Of wellicht bundelen? Is infrastructuur voor iedereen toegankelijk? En wat vinden we belangrijker: infra vervangen of toch uitbreiden?

Grenzen

Het toekomstbestendig maken van de fysieke leefomgeving is een grote opgave, waarbij we tegen meerdere grenzen aanlopen. Dat geldt voor de bouw van 900.000 extra woningen, maar ook voor de opgaven van vervanging en renovatie, duurzaamheid, energietransitie, klimaatadaptatie en de strijd om de ruimte. In en rondom steden is de meeste werkgelegenheid en vindt de grootste bevolkingsgroei plaats. De leefbaarheid in deze regio’s komt daardoor verder onder druk te staan.

Samenwerking

Deze opgaven vergen een zorgvuldige afweging en een integrale benadering. Op weg naar duurzame gebiedsontwikkeling is de samenwerking tussen vele partijen en beleidsvelden dus cruciaal.  Het debat duurt tot 20.00 uur. (bron: CROW)

Lees ook:

Jeroen Borst: ‘Stedelijke verdichting vraagt om andere mobiliteitsaanpak’

Gridmaster helpt met plannen van energieinfrastructuur

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie