Bestuurswisseling Witteveen+Bos Belgium per 1 mei 2011

Ir. Christian De Meyer draagt bestuurderschap over aan ir. Stefan De Roos

Op 1 mei 2011 zal ir. Christian De Meyer het gedelegeerd bestuurderschap van het Witteveen+Bos-filiaal Antwerpen overdragen aan ir. Stefan De Roos. Christian De Meyer heeft vanaf de opening in februari 2009 als interim-manager leiding gegeven aan dit filiaal van ingenieurs- en adviesbureau Witteveen+Bos. Onder zijn inspirerende leiding werden diverse projecten verworven en is gewerkt aan de opbouw van een professioneel bedrijf dat in staat is haar klanten optimaal te bedienen.

Vanuit het filiaal in Antwerpen is inmiddels gewerkt aan diverse (water)bodemsanerings-projecten. Er is een raamcontract afgesloten met de stad Antwerpen voor civieltechnische advisering en er zijn projecten uitgevoerd op het gebied van mobiliteit en omgevingskwaliteit. Vanuit Antwerpen wordt bovendien een belangrijke bijdrage geleverd aan internationale projecten, zoals een containerterminal in Maleisië, de sanering van mijnafval van de kopermijn in het Servische Bor en het opruimen van verdampingsbekkens voor afvalwater in Kazachstan.

Per 1 mei zal ir. Stefan De Roos zich als gedelegeerd bestuurder gaan richten op de verdere uitbouw van de activiteiten en de opbouw van een sterke groep professionals op de gebieden water, infrastructuur, milieu en bouw.

Christian De Meyer krijgt door de bestuurswisseling meer tijd om zich te wijden aan zijn maatschappelijke functies (onder andere Directeur van de Klasse voor Technische Wetenschappen van de Belgische Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen). Daarnaast zal hij betrokken blijven bij internationale activiteiten van Witteveen+Bos als strategisch adviseur voor nieuwe technologieën en markten.

Witteveen+Bos dankt Christian voor de geleverde prestatie en wenst Stefan veel succes in zijn nieuwe rol.

Over Witteveen+Bos
Witteveen+Bos levert advies- en ingenieursdiensten op het gebied van water, infrastructuur, ruimte, milieu en bouw. Met circa 950 medewerkers richt het bureau zich vooral op complexe projecten, die hoogwaardige kennis en een integrale aanpak vereisen. Centraal staat de multidisciplinaire aanpak, waarbij intensief wordt samengewerkt door specialisten uit verschillende disciplines. Typerend voor Witteveen+Bos zijn de kwaliteitskenmerken betrouwbaar, deskundig, vernieuwend en vriendelijk. Witteveen+Bos heeft een unieke eigendomstructuur, waarbij de aandelen volledig in handen zijn van de medewerkers. Opdrachtgevers zijn overheden, bedrijfsleven en samenwerkingsverbanden. Zij worden bediend vanuit het hoofdkantoor in Deventer, acht Nederlandse kantoren en buitenlandse kantoren in België, Indonesië, Letland, Rusland, Vietnam en Kazachstan. In 2010 was de totale omzet 104,5 miljoen euro en het resultaat na belastingen 12,1 miljoen euro. www.witteveenbos.nl. Meer informatie over Witteveen+Bos Belgium op: www.witteveenbos.be. Volg ons ook op www.twitter.com/witteveenbos.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Witteveen+Bos