Voerman benoemd tot partner Twynstra Gudde

Twynstra Gudde Adviseurs en Managers heeft per 1 januari 2008 één nieuwe partner benoemd; drs. Joost W.C. Voerman (38)

Amersfoort – drs. Joost W.C. Voerman (38) werkt sinds 2005 bij Twynstra Gudde. Binnen Twynstra Gudde houdt hij zich bezig met samenwerking en besluitvorming op het gebied van verkeer en vervoer. Hij weet de wereld van de inhoud en de wereld van de (politieke) besluitvorming met elkaar te verbinden door complexe inhoudelijke vraagstukken terug te brengen tot essentiële bestuurlijke keuzes. De afgelopen jaren heeft hij zich toegelegd op het begeleiden van regionale samenwerkingsprocessen. Kenmerkend voor deze processen is dat er een brug geslagen moet worden tussen inhoud en proces, tussen ambtenaar en politiek en tussen overheden, bedrijfsleven en consument.

Joost geeft regelmatig cursussen politiek-bestuurlijk management aan de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden.

Achtergrond: Bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit te Leiden

Twynstra Gudde is een onafhankelijk Nederlands organisatieadviesbureau dat al gedurende 40 jaar resultaatgericht adviseert en managementfuncties vervult. Kerncompetenties van Twynstra Gudde zijn project- en programmamanagement, veranderkunde en organisatiekunde.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Twynstra Gudde