Werkbezoek Minister Peijs aan Nederlandse Antillen

Den Haag- Minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat brengt van 8 t/m 11 april 2006 een werkbezoek aan de Nederlandse Antillen en Aruba. Het doel het bezoek is het versterken van de relaties binnen het Koninkrijk op het gebied van Verkeer en Waterstaat. De voortgang van een aantal lopende projecten komen tijdens dit bezoek aan de orde . Daarnaast zullen nieuwe projecten binnen het kader van Koninkrijkssamenwerking worden bevorderd. Het accent zal liggen op versterking van milieuveiligheid en security, op het gebied van zeevaart en zeehavenveiligheid, luchtvaart en seismologische samenwerking.

Het werkbezoek aan Curacao start op zondag 9 april 2006 met een bezoek aan de nieuwe scheepvaartopleiding ‘Ku Kara pa Laman’. Deze opleiding is begin dit jaar gestart en geeft laag- of niet opgeleide jongeren de mogelijkheid om te studeren, werken en leven aan boord van een opleidingsschip zodat ze aanzienlijk meer kans hebben op de arbeidsmarkt of een vervolgstudie. De ministeries van Verkeer en Waterstaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben samen circa 5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de opleiding.

Op maandag 10 april 2006 staan diverse bezoeken en gesprekken gepland met de gouverneur van de Nederlandse Antillen, mr. Frits Goedgedrag, minister-president, Emily de Jongh-Elhage, minister van Verkeer en Vervoer, Kenneth Gijsbertha en een bezoek aan de Kustwacht. Later op de dag worden protocollen, versterking maritieme samenwerking en op luchtvaartgebied) ondertekend.

Ook is minister Peijs aanwezig bij de eedaflegging door de leden Commissie van Onderzoek Scheepvaart. Deze commissie onderzoekt rampen met schepen die onder Antilliaanse vlag varen.

Rampenoefening
Op dinsdag 11 april 2006 woont Peijs een rampenoefening bij voor de kust van Cura̤ao. De oefening Рde eerste in de geschiedenis van de Nederlandse Antillen Рwordt gehouden op initiatief van de minister. De kustwacht, brandweer, Port Authority, Isla-raffinaderij en andere hulp- en overheidsdiensten nemen deel aan de oefening.

Meteorologische Dienst
Het KNMI en de Meteorologische Dienst van de Nederlandse Antillen en Aruba (MDNAA) werken al decennia samen. Niet alleen op opleidingsgebied maar ook op het gebied van seismologie, calibratie en reparatie van apparatuur en instrumentarium. De minister bezoekt in dit kader op dinsdagmorgen na de rampenbestrijding de Meteorologische Dienst Nederlandse Antillen en Aruba te Seru Mahuma (MDNAA) waar zijn uitleg krijgt over de weerradar installatie die eind 2004 door de Meteorologische Dienst in gebruik is genomen. Deze weerradarinstallatie is door het KNMI in samenwerking met, en opdracht van de MDNAA, geheel gerenoveerd en gemodificeerd, waardoor er volledig automatisch neerslagwaarnemingen worden uitgevoerd.

Diezelfde middag vliegt de delegatie naar Aruba voor een bezoek en ontmoeting met de Gouverneur, de minister President en de minister van Toerisme en Transport van Aruba.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat