Van Tongeren directeur bij Havenbedrijf Rotterdam

Rotterdam – Ger van Tongeren is benoemd als directeur Commerciële Zaken van het Havenbedrijf Rotterdam. Van Tongeren (55) studeerde haven- en vervoerseconomie in Rotterdam en werkte achtereenvolgens bij de gemeente Den Haag en de provincie Zuid-Holland voor hij in 1995 directeur van de DCMR Milieudienst Rijnmond werd.

Het Havenbedrijf is zeer content met de benoeming van Van Tongeren. Hij heeft zijn sporen als manager van een grote organisatie ruimschoots verdiend. Zijn kennis van het Rotterdamse bedrijfsleven is groot, met name de olie- en chemiesector. Juist in deze hoek wacht het Havenbedrijf de komende periode de nodige uitdagingen. Door intensiever gebruik van het bestaande havengebied wordt de druk op het milieu (denk aan geluidscontouren en luchtkwaliteit) groter. Daarnaast spelen veranderingen in de energiesector, waar naast ruwe olie ook andere energiebronnen in beeld komen. Van Tongeren kan op deze terreinen bogen op grote inhoudelijke kennis en een uitgebreid (inter)nationaal netwerk.

Aan de benoeming ging een uitgebreide selectieprocedure vooraf. Russell Reynolds Associates is eind vorig jaar in opdracht van de Raad van Commissarissen actief op zoek gegaan naar kandidaten. Met een vijftal kandidaten zijn uiteindelijk gesprekken gevoerd, voordat Van Tongeren werd benoemd. Hij start in de tweede helft van april met zijn werkzaamheden bij het Havenbedrijf Rotterdam.

Het Havenbedrijf heeft met Ger van Tongeren nu drie statutair directeuren. Eind vorig jaar werden Hans Smits en Pieter Struijs benoemd als President-directeur respectievelijk Directeur Infrastructuur en Maritieme Zaken. Er staat nu nog één vacature open in de top van het Havenbedrijf, nl. die van Financieel Directeur.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Havenbedrijf Rotterdam (Port of Rotterdam)