Provincie ZH wil regels luchtkwaliteit aanpassen

Den Haag – Gedeputeerde Staten Zuid-Holland willen nieuwe regelgeving op het gebied van luchtkwaliteit. Zo moet in de toekomst kritisch gekeken worden naar de locaties waar de grenswaarden luchtkwaliteit moeten gelden. Daarnaast moeten er regels komen die het mogelijk maken om de luchtkwaliteit op een plek te verbeteren, terwijl op een andere plek de normen flexibeler worden gehanteerd.

Aanleiding voor de voornemens is een onderzoek naar de jurisprudentie omtrent luchtkwaliteit dat in opdracht van de provincie is uitgevoerd door De Brauw, Blackstone en Westbroek. De conclusie van die analyse is, dat de huidige regelgeving beperkte kansen biedt om de problemen die er nu zijn aan te pakken. Een van de mogelijkheden ligt in het bepalen van de plaatsen waar de grenswaarden van de luchtkwaliteit moeten gelden: moeten die overal gelden, of alleen op de plek waar mensen daadwerkelijk risico lopen? Voor deze nuancering lijkt ruimte te zijn in de regelgeving. Verder zou de zogenoemde ‘saldobenadering’ een mogelijkheid bieden: het verbeteren van de luchtkwaliteit op een bepaalde locatie ten koste van een andere locatie, maar zodanig dat de situatie per saldo verbetert. Gedeputeerde Staten nemen de aanbevelingen in de analyse over en willen beleid ontwikkelen om die saldobenadering te ondersteunen.

Knelpunten infrastructuur
De inzet van de provincie blijft vooral gericht op het vinden van oplossingen voor knelpunten in de infrastructuur; waar de grootste problemen met luchtkwaliteit zich voordoen. Gedeputeerde Van Heijningen vindt, dat het Rijk de provincie daarin bij kan staan. De FES-gelden (=Fonds Economische Structuurverstrekking) en de Nota Mobiliteit moeten hiervoor ruimte kunnen bieden.

Op dit moment is het ministerie van VROM bezig om de huidige regelgeving omtrent luchtkwaliteit om te zetten in een ministeriële regeling, die uiteindelijk een wet moet worden. “Een snelle besluitvorming over de ministeriële regeling is gewenst; we zijn toe aan nieuwe werkbare regels,” aldus gedeputeerde Van Heijningen. In deze procedure ziet de provincie Zuid-Holland kans, om haar standpunt over het voetlicht te brengen.

Tenslotte wil het College bekijken, hoe andere Europese regio’s met deze problemen omgaan

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland

Provincie ZH wil regels luchtkwaliteit aanpassen | Infrasite

Provincie ZH wil regels luchtkwaliteit aanpassen

Den Haag – Gedeputeerde Staten Zuid-Holland willen nieuwe regelgeving op het gebied van luchtkwaliteit. Zo moet in de toekomst kritisch gekeken worden naar de locaties waar de grenswaarden luchtkwaliteit moeten gelden. Daarnaast moeten er regels komen die het mogelijk maken om de luchtkwaliteit op een plek te verbeteren, terwijl op een andere plek de normen flexibeler worden gehanteerd.

Aanleiding voor de voornemens is een onderzoek naar de jurisprudentie omtrent luchtkwaliteit dat in opdracht van de provincie is uitgevoerd door De Brauw, Blackstone en Westbroek. De conclusie van die analyse is, dat de huidige regelgeving beperkte kansen biedt om de problemen die er nu zijn aan te pakken. Een van de mogelijkheden ligt in het bepalen van de plaatsen waar de grenswaarden van de luchtkwaliteit moeten gelden: moeten die overal gelden, of alleen op de plek waar mensen daadwerkelijk risico lopen? Voor deze nuancering lijkt ruimte te zijn in de regelgeving. Verder zou de zogenoemde ‘saldobenadering’ een mogelijkheid bieden: het verbeteren van de luchtkwaliteit op een bepaalde locatie ten koste van een andere locatie, maar zodanig dat de situatie per saldo verbetert. Gedeputeerde Staten nemen de aanbevelingen in de analyse over en willen beleid ontwikkelen om die saldobenadering te ondersteunen.

Knelpunten infrastructuur
De inzet van de provincie blijft vooral gericht op het vinden van oplossingen voor knelpunten in de infrastructuur; waar de grootste problemen met luchtkwaliteit zich voordoen. Gedeputeerde Van Heijningen vindt, dat het Rijk de provincie daarin bij kan staan. De FES-gelden (=Fonds Economische Structuurverstrekking) en de Nota Mobiliteit moeten hiervoor ruimte kunnen bieden.

Op dit moment is het ministerie van VROM bezig om de huidige regelgeving omtrent luchtkwaliteit om te zetten in een ministeriële regeling, die uiteindelijk een wet moet worden. “Een snelle besluitvorming over de ministeriële regeling is gewenst; we zijn toe aan nieuwe werkbare regels,” aldus gedeputeerde Van Heijningen. In deze procedure ziet de provincie Zuid-Holland kans, om haar standpunt over het voetlicht te brengen.

Tenslotte wil het College bekijken, hoe andere Europese regio’s met deze problemen omgaan

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland