Laatste werkzaamheden N210 bij IJsselstein en Lopik

Utrecht – De provincie Utrecht start op 6 september 2004 met de resterende werkzaamheden voor het project ‘Wegenstructuur Lopikerwaard’, dat zich afspeelt op en rond de provinciale weg N210.
In oktober 2003 is de nieuwe N210 in gebruik genomen met daarbij de kanttekening dat er nog een paar aanvullende klussen geklaard moesten worden. Het gaat daarbij om de aanleg van een carpoolplaats, de herinrichting van een oud gedeelte van de N210 en het aanbrengen van beplantingen.

Aanleg carpoolplaats
Bij de rotonde “Nelson Mandelaplein” in de N210 in IJsselstein wordt een carpoolplaats aangelegd. Deze biedt plaats aan ruim 60 auto’s en een overdekte fietsenstalling voor 20 fietsen. Voor auto’s is de carpoolplaats bereikbaar vanaf de rotonde. Fietsers en voetgangers kunnen de carpoolplaats bereiken vanaf de Parallelweg. De carpoolplaats in naar verwachting in december van dit jaar gereed.

Herinrichting Boveneind Zuidzijde
Dit betreft het oude gedeelte van de N210 tussen de rotonde bij Intratuin en de aansluiting van het Boveneind Zuidzijde op Het Dorp. Dit gedeelte wordt ingericht als “60 km zone”. Hierbij worden uitritten aangepast en er komen enkele wegversmallingen. Ook de parallelweg wordt aangepast en de aansluiting van het Boveneind Zuidzijde op Het Dorp wordt gereconstrueerd. De herinrichting is naar verwachting in december van dit jaar gereed.

Beplantingen
Op het wegvak van de N210 tussen de aansluiting op de A2 en het kruispunt met de N204 wordt plaatselijk beplanting aangebracht. Zo komen er op enkele locaties hagen en bijbehorende rasters voor klein wild. Bij vier rotondes worden enkele bomen geplant om ze op deze wijze een eigen karakter mee te geven. Tussen de Lage Dijk en Hoogland wordt ca. 3,5 ha bos aangelegd. Het werk aan de beplanting is naar verwachting in februari 2005 gereed.

Weinig hinder voor het verkeer
De werkzaamheden vinden hoofdzakelijk plaats in de buitenbermen van de N210. In enkele gevallen zijn toch rijstrookafsluitingen nodig. Deze afsluitingen zullen buiten de spits plaatsvinden zodat de overlast voor het verkeer beperkt blijft.
Als er toch een keer sprake mocht zijn van een omleiding, zal de provincie hier uiteraard tijdig over communiceren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Utrecht